gotowepomysl przedsiebiorca ankieta swot


 

 

Aby dowiedzieć się co to są Małe projekty kliknij w ten link: Informacje o Małych projektach

 

Formularze wniosków dotyczące Małych projektów kliknij w ten link: Formularze wniosków Małe projekty

 

Zakończone nabory kliknij w ten link: Zakończone nabory Małe projekty

click here