Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019r. o godz. 15.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

 

Działanie

Limit dostępnych środków w naborze Liczba    złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Podejmowanie działalności gospodarczej 720.000,00 zł.    18     1 080.000,00 zł

 

Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 30 września 2019r.
Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej