Bez kategorii

Warsztat refleksyjny 2024 – relacja

Dnia 26.01.2024 r. w związku ze zobowiązaniami LGD w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz wnioskodawcy. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizację LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD, przeprowadzonych naborów oraz realizowanych działań aktywizacyjnych. Omówiono także realizację projektów współpracy.  Dyskutowano o nowym okresie programowania.

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATU REFLEKSYJNEGO 2024

  

Warsztat refleksyjny 2024 – relacja
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) w  Sali Bankietowej Bianco w miejscowości Barcząca  ul. Prosta 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki ( strona internetowa i wskazówki dojazdu https://salabianco.pl/kontakt/ )  odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Po Walnym Zebraniu , ok. godz. 1730 zaplanowane jest spotkanie przedświąteczne , na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W związku z tym prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu na adres mailowy:  biuro@lgdziemiminskiej.pl , bądź telefonicznie: Anna Gujska – tel. 510-197-058, Aneta Wójcik – tel. 510-197-225 lub Paulina Gójska – 510-196-722 do dnia 4 grudnia (poniedziałek) do godziny 1200.

Porządek Walnego Zebrania Członków 11.12.2023r

Protokół WZCz z 29.05.2023r.

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.
czytaj więcej

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”

LGD Ziemi Mińskiej realizuje operacje pn. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania

Termin wyjazdu: 18-20 października 2023 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizu je wyjazd studyjny pt. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” realizowany w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie członkowie i pracownicy LGD Ziemi Mińskiej (Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego” – przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji)

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 września 2023 r. do godziny 09.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok. U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki  lub przesyłanie formularza na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl

REGULAMIN REKRUTACYJNY

zgłoszenie wyjazd studyjny

PROGRAM

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”
czytaj więcej

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.) – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 1/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

Komunikat – wyniki naboru na stanowisko pracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej informuję, że w naborze na stanowisko pracy „Specjalista do spraw administracyjnych” wpłynęła jedna kandydatura, która spełnia wymagania określone w naborze.  W wyniku naboru została wybrana kandydatura Pani Anny Gujskiej.

Komunikat – wyniki naboru na stanowisko pracy
czytaj więcej

Komunikat – wyniki naboru na wolne stanowisko pracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej informuję, że w naborze na stanowisko pracy „Specjalista do spraw administracyjnych” wpłynęła jedna kandydatura, która spełnia wymagania określone w naborze.  W wyniku naboru została wybrana kandydatura Pani Anny Gujskiej.

Komunikat – wyniki naboru na wolne stanowisko pracy
czytaj więcej

Podsumowanie spotkań dot. budowy LSR 2023-2027

Opis partycypacyjnego sposobu tworzenia LSR  rozpoczęliśmy od konsultacji z mieszkańcami. Rozkład spotkań przedstawiał się następująco ( realizowany wg. wcześniej założonego planu włączenia społeczności lokalnej).

Lp. Miejscowość Miejsce spotkania Termin i godzina spotkania
1. Cegłów Cegłów / Urząd Miasta i Gminy Cegłów 19 wrzesień 2022 r.
godzina 15:30
2. Dębe Wielkie Dębe Wielkie / Urząd Gminy w Dębem Wielkim 22 wrzesień 2022 r.
godzina 18:00
3. Dobre Dobre / OSP w Dobrem 23 września 2022 r.
godzina 9:00
4. Halinów Halinów / Urząd Miejski w Halinowie, 22 wrzesień 2022 r.
godzina 15:00
5. Jakubów Jakubów / Urząd Gminy Jakubów 19 września 2022 r.
godzina 16:00
6. Kałuszyn Kałuszyn / Dom Kultury w Kałuszynie 27 września 2022 r.
godzina 10:00
7. Latowicz Latowicz/ Urząd Gminy Latowicz 16 wrzesień 2022 r.
godzina  10:00
8. Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki / Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 15 wrzesień 2022 r.
godzina  12:30
9. Mrozy Mrozy / Urząd Miasta i Gminy Mrozy 22 września 2022 r.
godzina 16:00
10. Siennica Siennica / Urząd Gminy Siennica 30 sierpień 2022 r.
godzina 9:00
11. Stanisławów Stanisławów/ Urząd Gminy w Stanisławowie 1września 2022 r o godz. 1600
12. Stanisławów Stanisławów / Gminny Ośrodek Kultury 11 października 2022 r. godz. 9:00
13. Sulejówek Sulejówek / Zespół Szkół Ponadpodstawowych 29 sierpnia o godz. 18:00
14. Sulejówek Sulejówek / Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 17 października 2022 r. godz. 18:00

 

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w spotkaniach, merytoryczne dyskusje i ciekawe pomysły.

We wszystkich działaniach aktywny udział brali sołtysi, jako najściślejsi reprezentanci poszczególnych miejscowości. W każdym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Częstymi uczestnikami zebrań byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy gminni i powiatowi. Reprezentowane organizacje i grupy nie stanowią pełnej reprezentacji społeczności ale najlepiej odzwierciedlają najbardziej aktywne społecznie podmioty.

Pozyskiwanie informacji i udział decyzyjny w opracowaniu strategii możliwy był dzięki zastosowaniu zróżnicowanych metod i narzędzi. Po pierwsze były to konsultacje społeczne, czyli spotkania i warsztaty, na których mieszkańcy mogli dowiedzieć się o założeniach nowego okresu programowania ale również wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. W trakcie tych spotkań korzystano z narzędzia analizy SWOT. W przypadku diagnozowania skonkretyzowanych obszarów zastosowano ankiety internetowe badające potrzeby młodzieży i seniorów. Ankiety prowadzone były również metodą bezpośrednią PAPI niezbędną w przypadku docierania do seniorów niekorzystających z komputerów i smartfonów. Jednym z ważniejszych sposobów wzajemnej komunikacji z mieszkańcami były rozmowy i konsultacje prowadzone z członkami zespołu powołanego do opracowania LSR. Cały czas funkcjonowało również biuro LGD, gdzie mieszkańcy konsultowali się w sprawie Strategii jak również zgłaszali swoje oczekiwania względem tego dokumentu.

Relacja zdjęciowa poniżej:

Cegłów

Dębe Wielkie

 

Dobre

 

Halinów

Jakubów

Kałuszyn

Latowicz

Mińsk Mazowiecki

Mrozy

Siennica

  

Stanisławów GOK

Stanisławów UM

 

Sulejówek I spotkanie

Sulejówek II spotkanie

 

Podsumowanie spotkań dot. budowy LSR 2023-2027
czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

Ziemi Mińskiej
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim,

adres: ul. J. Tuwima 2a, lokal U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki

ogłasza

z dniem 27 października 2022 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Specjalista do spraw administracyjnych

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Miastem Sulejówek oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Sulejówku im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego organizuje po raz jedenasty konkurs pod nazwą „Korowód Kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2022 r. do godz. 15.00  w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. J. Tuwima 2a lok. U3 Mińsk Mazowiecki lub pod adresem e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl
Konkurs odbędzie się 2.12.2022 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek od godziny. 11.00. 

Uczestnikami konkursu mogą być grupy z obszaru LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ),składające się z maksymalnie 10 osób.

Nagrody w postaci bonów podarunkowych zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek.

W trakcie konkursu planowany jest catering.

Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin.

karta zgłoszeniowa korowód

Regulamin Konkursu Korowód Kolędowy 2022

Korowód Kolędowy 2022
czytaj więcej

Rekrutacja na kurs z zakresu kosztorysowania

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie z zakresu kosztorysowania.

Kurs odbędzie się w terminie 13,14,22,23 września 2022 r., w godz. 8.00-16.00 w Mińsku Mazowieckim. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Lokalna Akademia Rozwoju
Kompetencji” o akronimie LARK, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest bezpłatny. Więcej informacji w Regulaminie kursu.

Chętnych prosimy o składanie wypełnionych zgłoszeń do biura LGD Ziemi Mińskiej lub wysłanie mailem na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl do dnia 01.07.2022 r. do godziny 15.00

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na kurs z zakresu kosztorysowania
czytaj więcej