Bez kategorii

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”

LGD Ziemi Mińskiej realizuje operacje pn. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania

Termin wyjazdu: 18-20 października 2023 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizu je wyjazd studyjny pt. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” realizowany w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie członkowie i pracownicy LGD Ziemi Mińskiej (Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego” – przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji)

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 września 2023 r. do godziny 09.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok. U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki  lub przesyłanie formularza na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl

REGULAMIN REKRUTACYJNY

zgłoszenie wyjazd studyjny

ROGRAM

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”
czytaj więcej

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.) – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 1/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

Podsumowanie spotkań dot. budowy LSR 2023-2027

Opis partycypacyjnego sposobu tworzenia LSR  rozpoczęliśmy od konsultacji z mieszkańcami. Rozkład spotkań przedstawiał się następująco ( realizowany wg. wcześniej założonego planu włączenia społeczności lokalnej).

Lp. Miejscowość Miejsce spotkania Termin i godzina spotkania
1. Cegłów Cegłów / Urząd Miasta i Gminy Cegłów 19 wrzesień 2022 r.
godzina 15:30
2. Dębe Wielkie Dębe Wielkie / Urząd Gminy w Dębem Wielkim 22 wrzesień 2022 r.
godzina 18:00
3. Dobre Dobre / OSP w Dobrem 23 września 2022 r.
godzina 9:00
4. Halinów Halinów / Urząd Miejski w Halinowie, 22 wrzesień 2022 r.
godzina 15:00
5. Jakubów Jakubów / Urząd Gminy Jakubów 19 września 2022 r.
godzina 16:00
6. Kałuszyn Kałuszyn / Dom Kultury w Kałuszynie 27 września 2022 r.
godzina 10:00
7. Latowicz Latowicz/ Urząd Gminy Latowicz 16 wrzesień 2022 r.
godzina  10:00
8. Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki / Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 15 wrzesień 2022 r.
godzina  12:30
9. Mrozy Mrozy / Urząd Miasta i Gminy Mrozy 22 września 2022 r.
godzina 16:00
10. Siennica Siennica / Urząd Gminy Siennica 30 sierpień 2022 r.
godzina 9:00
11. Stanisławów Stanisławów/ Urząd Gminy w Stanisławowie 1września 2022 r o godz. 1600
12. Stanisławów Stanisławów / Gminny Ośrodek Kultury 11 października 2022 r. godz. 9:00
13. Sulejówek Sulejówek / Zespół Szkół Ponadpodstawowych 29 sierpnia o godz. 18:00
14. Sulejówek Sulejówek / Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 17 października 2022 r. godz. 18:00

 

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w spotkaniach, merytoryczne dyskusje i ciekawe pomysły.

We wszystkich działaniach aktywny udział brali sołtysi, jako najściślejsi reprezentanci poszczególnych miejscowości. W każdym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Częstymi uczestnikami zebrań byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy gminni i powiatowi. Reprezentowane organizacje i grupy nie stanowią pełnej reprezentacji społeczności ale najlepiej odzwierciedlają najbardziej aktywne społecznie podmioty.

Pozyskiwanie informacji i udział decyzyjny w opracowaniu strategii możliwy był dzięki zastosowaniu zróżnicowanych metod i narzędzi. Po pierwsze były to konsultacje społeczne, czyli spotkania i warsztaty, na których mieszkańcy mogli dowiedzieć się o założeniach nowego okresu programowania ale również wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. W trakcie tych spotkań korzystano z narzędzia analizy SWOT. W przypadku diagnozowania skonkretyzowanych obszarów zastosowano ankiety internetowe badające potrzeby młodzieży i seniorów. Ankiety prowadzone były również metodą bezpośrednią PAPI niezbędną w przypadku docierania do seniorów niekorzystających z komputerów i smartfonów. Jednym z ważniejszych sposobów wzajemnej komunikacji z mieszkańcami były rozmowy i konsultacje prowadzone z członkami zespołu powołanego do opracowania LSR. Cały czas funkcjonowało również biuro LGD, gdzie mieszkańcy konsultowali się w sprawie Strategii jak również zgłaszali swoje oczekiwania względem tego dokumentu.

Relacja zdjęciowa poniżej:

Cegłów

Dębe Wielkie

 

Dobre

 

Halinów

Jakubów

Kałuszyn

Latowicz

Mińsk Mazowiecki

Mrozy

Siennica

  

Stanisławów GOK

Stanisławów UM

 

Sulejówek I spotkanie

Sulejówek II spotkanie

 

Podsumowanie spotkań dot. budowy LSR 2023-2027
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Miastem Sulejówek oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Sulejówku im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego organizuje po raz jedenasty konkurs pod nazwą „Korowód Kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2022 r. do godz. 15.00  w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. J. Tuwima 2a lok. U3 Mińsk Mazowiecki lub pod adresem e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl
Konkurs odbędzie się 2.12.2022 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek od godziny. 11.00. 

Uczestnikami konkursu mogą być grupy z obszaru LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ),składające się z maksymalnie 10 osób.

Nagrody w postaci bonów podarunkowych zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek.

W trakcie konkursu planowany jest catering.

Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin.

karta zgłoszeniowa korowód

Regulamin Konkursu Korowód Kolędowy 2022

Korowód Kolędowy 2022
czytaj więcej

Rekrutacja na kurs z zakresu kosztorysowania

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie z zakresu kosztorysowania.

Kurs odbędzie się w terminie 13,14,22,23 września 2022 r., w godz. 8.00-16.00 w Mińsku Mazowieckim. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Lokalna Akademia Rozwoju
Kompetencji” o akronimie LARK, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest bezpłatny. Więcej informacji w Regulaminie kursu.

Chętnych prosimy o składanie wypełnionych zgłoszeń do biura LGD Ziemi Mińskiej lub wysłanie mailem na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl do dnia 01.07.2022 r. do godziny 15.00

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na kurs z zakresu kosztorysowania
czytaj więcej

Zakończona procedura oceny wniosków 1/2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  podejmowania działalności gospodarczej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór:  412 116,91 € co przy kursie stałym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 1 648 467,64 zł.  Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń). Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 39 wniosków, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.

W dniu 11 kwietnia 2022r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady – 1/2022

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem PROW 2014- 2020 -1/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania – 1/2022

 

 

 

Zakończona procedura oceny wniosków 1/2022
czytaj więcej

Rekrutacja – kurs prawo jazdy kat.C + kw, kurs operatora koparko ładowarki, kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej oraz kurs HDS.

LGD ogłasza rekrutację dla mieszkańców LGD Ziemi Mińskiej na kurs prawo jazdy kat.C + kw, kurs operatora koparko ładowarki, kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej oraz kurs HDS. Kursy są bezpłatne – Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy- w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2021.

Regulamin_rekrutacji-do-wszystkich-szkolen-i-studiow-1

Rekrutacja – kurs prawo jazdy kat.C + kw, kurs operatora koparko ładowarki, kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej oraz kurs HDS.
czytaj więcej

Wybrano specjalistę ds. administracyjnych i wdrażania LSR

KOMUNIKAT

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w naborze na stanowisko pracy „Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR” wpłynęła jedna kandydatura, która spełnia wymagania określone w naborze.  W wyniku naboru została wybrana kandydatura Pani Beaty Papis.

Wybrano specjalistę ds. administracyjnych i wdrażania LSR
czytaj więcej