Bez kategorii

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 11 czerwca  2018 roku od godziny 10.00  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

    

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 29 maja 2018 r.

Dnia 29 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu postępowania konkurencyjnego oraz rozliczania operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie poprowadził Piotr Rawski – Dyrektor biura LGD ZM.

Tematem szkolenia były obowiązki beneficjentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Dz. U. poz. 106 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dość szczegółowo omówiono Portal Ogłoszeń ARiMR – obowiązek zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, funkcjonalność portalu oraz wniosek o nadanie uprawnień do portalu. Omówiono także przygotowanie wniosku o płatność.

      

Szkolenie 29 maja 2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Postępowanie konkurencyjne oraz rozliczanie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznosć”. Szkolenie odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. od godziny 10.00 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14 sala konferencyjna na I piętrze.  Program szkolenia w załączeniu.

Program szkolenie 29 maja 2018 pdf

Szkolenie
czytaj więcej

Szkolenie Rady 22 luty 2018 r.

Dnia 22 lutego 2018 r. dla Radnych LGD Ziemi Mińskiej u urzędzie gminy Mińsk Mazowiecki przy ulicy Chełmońskiego 14 zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przypomnienie Radnym zasad oceny wniosków oraz przybliżenie samej specyfiki wniosków składanych do LGD Ziemi Mińskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia budżetu LGD, celów szczegółowych oraz ogólnych.

Omówiono procedury oceny wniosków przez Radę, Przedstawiono Radzie jej kompetencje, uprawnienia i obowiązki. Omówiono także szczegółowo lokalne kryteria wyboru oraz program do obsługi wniosków – omikron nabory.

Szkolenie prowadził Prezes LGD Piotr Rawski oraz Główny specjalista ds. Wdrażania funduszy unijnych Sebastian Zdanowicz, którzy poza powyższym omówili najważniejsze akty prawne obowiązujące LGD  określające funkcjonowanie LGD i rady oraz procedury przeprowadzania naborów i przekazywania stosownej dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.

   

Szkolenie Rady 22 luty 2018 r.
czytaj więcej

Warsztat refleksyjny 21 luty 2018 r.

Dnia 21 lutego 2018 r. w związku ze zobowiązaniami LGD  zawartych w wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Domu Weselnym Esta ul. Przemysłowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia( Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej), przedstawiciele samorządów terytorialnych a także przedsiębiorcy oraz wnioskodawcy.
. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizacja LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD. Wyniki LGD Ziemi Mińskiej są imponujące, LGD ogłosiła 18 naborów, z czego 2 są jeszcze w trakcie trwania. Powoli podpisują się umowy i rozliczają projekty.
Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie ankiety, gdzie można było anonimowo wyrazić swoją opinię oraz pozostawić wskazówki jak można skuteczniej realizować strategię.Warsztat częściowo został przeprowadzony metodą  world cafe. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia warsztatu optymalnie wykorzystano inteligencję zbiorową, która niesie ze sobą ogromny potencjał zastosowań.

                   

Warsztat refleksyjny 21 luty 2018 r.
czytaj więcej

VII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy, mińskim oddział PTTK i Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej po raz siódmy zapraszają do wspólnej turystycznej rywalizacji dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. VII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży odbędzie się 23 maja 2017 r. (wtorek) w ZS w Siennicy o godzinie 9:00 pod hasłem „A czy znasz ty, bracie młody, Twoje ziemie, twoje wody?”. Uczestniczy pochwalą się swoją

Celem tegorocznej edycji turnieju jest promowanie walorów turystycznych Ziemi Mińskiej oraz uczczenie 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.

Tradycyjnie trzyosobowe drużyny pochwalą się wiedzą teoretyczną obejmującą zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne oraz topograficzne z obszaru Ziemi Mińskiej. Uczestnicy Turnieju  utwierdzą się w przekonaniu, że w poszukiwaniu wrażeń i pięknych widoków nie trzeba wyjeżdżać daleko, wystarczy jedynie poznawać to, co mamy pod bokiem. Ponadto zostaną poddane weryfikacji umiejętności praktyczne uczniów w następujących konkurencjach: turystyczne ABC (rozpoznawanie roślin i walorów turystycznych Ziemi Mińskiej, prezentacja zdjęcia), turystyczny rower (tor przeszkód) oraz turystyczny marsz na orientację z elementami samarytanki (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy).

Turniej został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Mińskiego, Wójta Gminy Siennica oraz LGD Ziemi Mińskiej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych www.zssiennica.pl .  Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są w sekretariacie ZS w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, tel. (25) 757 22 24, fax.: (25) 757 79 56, e-mail: sekretariat@zssiennica.pl do 19 maja 2017 r. do godziny 15:00.

Z turystycznym pozdrowieniem Organizatorzy Turnieju.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA RODZICÓW, OPIEKUNÓW

 

VII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
czytaj więcej

SZKOLENIE 05.04.2017 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie warsztatowe w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – zakres wsparcia:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Szkolenie odbędzie się dnia 05 kwietnia  2017 r. tj. środa o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE 05.04.2017 r.
czytaj więcej

KOMUNIKAT

Biuro LGD Ziemi Mińskiej będzie nieczynne do dnia 03.02.2017 r. w związku  ze zmianą lokalu. Od poniedziałku 06.02.2017 r. zapraszamy do nowego biura przy ul. Tuwima 2A, lokal U-3 05-300 Mińsk Mazowiecki. Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2016 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2016

Zakres i temat:  Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 50 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynął 1 wniosek.

W dniu 15 listopada 2016 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

Protokół z posiedzenia Rady 16.11.2016 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania 1/2016

OGŁOSZENIE
czytaj więcej