Erasmus +

Wizyta Portugalczyków i Hiszpanów na terenie LGD Ziemi Mińskiej

Lokalna grupa Działania Ziemi Mińskiej w ramach programu Erasmus + w dniach 22.01.2023-26.01.2023 r. gościła na swoim terenie Partnerów z Hiszpanii i Portugalii w ramach wizyty studyjnej w celu współpracy międzynarodowej nakierunkowanej na rozwój organizacji. Podczas pobytu w Polsce nasi partnerzy skorzystali z warsztatów językowych, a także wzięli udział w warsztatach kulinarnych aby poznać nasze dobre praktyki. Przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń lokalnych przywitali zagranicznych gości i przedstawili najważniejsze problemy naszych obszarów w kontekście aktywizacji społeczności lokalnej, włączenia społecznego, integracji międzypokoleniowej oraz międzynarodowej, a także edukacji na obszarach wiejskich. Spotkania oraz warsztaty realizowaliśmy w sposób umożliwiający naszym gościom zdobycie wiedzy na temat Polski oraz działań polskich LGD, pozyskując wiedzę na temat funkcjonowania LGD na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Grupą docelową, która odwiedziła nasz teren byli najaktywniejsi członkowie LGD ARDE (3 osoby) i Guadalhorce (3 osoby) – mieszkańcy obszarów wiejskich. Wizyta na terenie LGD ziemi Mińskiej służyła międzynarodowej wymianie dobrych praktyk, prowadzącej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji kulturowej i międzypokoleniowej, a także dążeniu do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Projekt współpracy Partnerów z zagranicznych LGD z naszym LGD pozytywnie wpłynął na wszystkie nasze organizacje. Dzięki aktywnej działalności stowarzyszeń na rzecz edukacji i włączenia społecznego korzystają mieszkańcy obszarów objętych działalnością 3 partnerskich LGD. Wynikami wizyty Partnerów na obszarze działania naszego LGD jest przede wszystkim wzrost kompetencji oraz jakości pracy dzięki wymianie metod  i sposobów działania osób biorących udział w wizycie, czyli przedstawicieli 3 partnerskich organizacji. Wymiana doświadczeń przyczyniła się do wzrostu aktywności LGD-ów w kierunku dbałości i rozwoju edukacji i kultury, a także pozwoliła nabyć nowe umiejętności i wypracować metody współpracy w celu aktywizacji i edukacji społeczności lokalnej. Rezultaty już są wcielane w życie.

Dziękujemy Gminie Cegłów, Mrozy, Kałuszyn, Jakubów Dobre, Stanisławów oraz Sulejówek za pomoc przy organizacji pobytu oraz warsztatów dla naszych gości.

 

   

Wizyta Portugalczyków i Hiszpanów na terenie LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”

Cel główny: Integracja międzypokoleniowa oraz wymiana dobrych
praktyk w zakresie kultury, edukacji i włączenia społecznego poprzez
realizację międzynarodowego projektu partnerskiego.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”
czytaj więcej

Wizyta przygotowawcza przedstawicieli LGD Ziemi Mińskiej na Azorach

W dniach 26.09.2022 r. – 29.09.2022 r. odbyła się wizyta przygotowawcza grupy LGD z Polski w Azorach – w Portugali. Koordynator oraz dwóch przedstawicieli LGD Ziemi Mińskiej odwiedzili tereny działania swoich Portugalskich Partnerów. Członkowie LGD w Azorach pokazali przedstawicielom polskiej grupy, że poprawnie wywiązują się ze swoich obowiązków jeśli chodzi o dokumentację i promocję projektu, a także przedstawili polskiej grupie w jaki sposób oni realizują projekty z funduszy unijnych oraz jak realizują działania edukacyjne. Przedstawili nam swój obszar działania oraz problemy z jakimi się spotykają, a także podzielili się dobrymi praktykami, które możemy wykorzystać na naszym terenie.

W trakcie wizyty nawiązano pozytywne relacje, ale przede wszystkim został dopracowany harmonogram realizacji wizyty studyjnej oraz dokonano niezbędnych ustaleń i rezerwacji by ją właściwie zorganizować. Partnerzy wspólnie przygotowali szczegółowy plan pobytu Portugalczyków w Polsce oraz Polaków w Portugalii. Uczestnicy wizyty wymienili się doświadczeniami w zakresie szkoleń, edukacji oraz działań kulturalnych i wyłączeniowych. Dzięki wizycie przygotowawczej nastąpił wzrost kompetencji językowych członków zarówno Polskiego jak i Portugalskiego LGD.

 

Wizyta przygotowawcza przedstawicieli LGD Ziemi Mińskiej na Azorach
czytaj więcej