Konkursy

VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy i miński oddział PTTK po raz szósty zapraszają do wspólnej turystycznej zabawy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży odbędzie się 21 maja 2016 r. (sobota) w ZS w Siennicy o godzinie 9:00 pod hasłem „A czy znasz ty, bracie młody, Twoje ziemie, twoje wody?”- na skrzyżowaniu szlaków historii Mińska Mazowieckiego, Dębego Wielkiego i Siennicy. W tym roku do organizacji Turnieju włączyli się: Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej oraz Harcerski Klub Turystyczny PTTK Mobilek.

Celem tegorocznej edycji turnieju jest promowanie walorów turystycznych Ziemi Mińskiej oraz uczczenie 150. rocznicy założenia ZS w Siennicy i 110. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ponadto w Turnieju zostaną przypomniane inne ważne rocznice: 600 lat pierwszego historycznego zapisu na temat Dębego Wielkiego, 595 lat nadania praw miejskich osadzie Mensko.
Tradycyjnie trzyosobowe drużyny będą musiały wykazać się wiedzą teoretyczną obejmującą zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zostaną poddane weryfikacji umiejętności praktyczne uczniów w następujących konkurencjach: turystyczne ABC (rozpoznawanie roślin i atrakcji turystycznych Ziemi Mińskiej, pakowanie plecaka turystycznego, prezentacja Karty Zespołu), turystyczny rower (tor przeszkód) oraz turystyczny marsz na orientację z elementami samarytanki (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy).
Turniej został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Mińskiego, Wójta Gminy Siennica oraz LGD Ziemi Mińskiej.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych www.zssiennica.pl oraz www.pttk-minsk.com. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są w sekretariacie ZS w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, tel. (25) 757 22 24, fax.: (25) 757 79 56, e-mail: sekretariat@zssiennica.pl do 18 maja 2016 r. do godziny 15:00. Informacje są również udzielane przez PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim tel. 609 100 892, e – mail: pttk @onet.pl.
Z turystycznym pozdrowieniem Organizatorzy Turnieju.

VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
czytaj więcej

Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2016

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Burmistrzem Kałuszyna ogłasza konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2016”,
w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach. Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach:

w konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Zgłoszeń dokonywać mogą:

osoby indywidualne,
Stowarzyszenia,
Koła Gospodyń Wiejskich,
Rady Sołeckie,
Grupy Nieformalne,
Gminne Ośrodki Kultury,

z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, tj. z Gminy Cegłów, Gminy Dębe Wielkie, Gminy Dobre, Gminy Halinów, Gminy Jakubów, Gminy Kałuszyn, Gminy Latowicz, Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminy Mrozy, Gminy Siennica, Gminy Stanisławów oraz miasta Sulejówek.

Przewidziane nagrody za I, II i III miejsce w każdej z wymienionych kategorii oraz upominek i dyplom dla wszystkich uczestników.

Zgłoszeń należy dokonywać na karcie zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2016 r. do godziny 12.00.
w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. Warszawska 68,05-300 Mińsk Maz. lub na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl. Potrawy spełniające warunki formalne zostaną zaprezentowane przez uczestników podczas konkursu, który odbędzie się na Placu Kilińskiego w Kałuszynie w dniu 15 maja 2016 r. podczas uroczystości Gminnych. Będzie to doskonała okazja do promocji produktów i ich wytwórców z terenu każdej gminy, oraz wymiany doświadczeń kulinarnych między uczestnikami.

Szczegóły zawiera Regulamin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 510-196-722 – Paulina Górna.

Do pobrania:

regulamin_kulinarny_2016_0031
Karta_zagłoszeniowa_2016

Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2016
czytaj więcej