Nabór 1

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2016

Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 2.150.000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 14 wnioski.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady 16.12.2016 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 4/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania 4/2016

KOMUNIKAT
czytaj więcej

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2016

Zakres i temat:  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.zachowanie dziedzictwa lokalnego;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 400.000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 4 wnioski.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady 16.12.2016 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 3/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania 3/2016

KOMUNIKAT
czytaj więcej