Nabór 1/2016 Wzmocnienie kapitału społecznego

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2016 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2016

Zakres i temat:  Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 50 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynął 1 wniosek.

W dniu 15 listopada 2016 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

Protokół z posiedzenia Rady 16.11.2016 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania 1/2016

OGŁOSZENIE
czytaj więcej

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 października 2016 r. zakończył się nabór Nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Temat: Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”
Zakres: odpowiadający
 § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. –Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Rada LGD Ziemi Mińskiej rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po zakończeniu procedury zostaną opublikowane listy zarówno operacji wybranych do dofinansowania jak i niewybranych do dofinansowania.

KOMUNIKAT
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Mińskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres i temat: Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
odpowiadający
§ 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2016

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE
czytaj więcej