Nabór 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE NABÓR 2/2017 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2017

Zakres i temat:  podejmowanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.2 lit. a  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 480 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 15 wniosków.

W dniu 31 maja 2017 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

protokół z dnia 26.05.2017 r.

lista operacji zgodnych  z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz LSR 2/2017

lista operacji wybranych do dofinansowania 2/2017

OGŁOSZENIE NABÓR 2/2017 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 2/2017 –  Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Podejmowanie działalności

gospodarczej

 

  

480 000,00 zł

 

15

 

900 000,00 zł

 

W dniu 8 maja 2017r. Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 31 maja 2017r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

KOMUNIKAT
czytaj więcej

NABÓR PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat:  Podejmowanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiPodejmowanie działalności gospodarczej

ogłoszenie o naborze 2/2017

załącznik nr 1 planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

załącznik nr 2 lokalne kryteria wyboru operacji do naboru 2/2017

Załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

NABÓR PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej