Nabór 3/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE NABÓR 3/2017 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2017

Zakres i temat:  rozwijanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.2 lit. a  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 1500 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 22 wniosków.

W dniu 31 maja 2017 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

protokół z dnia 26.05.2017 r. 3/2017

lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz LSR

lista operacji wybranych do dofinansowania 3/2017

OGŁOSZENIE NABÓR 3/2017 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 3/2017 –  Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Rozwijanie działalności

gospodarczej

 

  

1 500 000,00 zł

 

22

 

4 054 279,05 zł

 

W dniu 8 maja 2017r. Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 31 maja 2017r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

KOMUNIKAT
czytaj więcej

3/2017 NABÓR ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwijanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiRozwijanie działalności gospodarczej

ogłoszenie o naborze 3/2017

załącznik nr 1 planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

załącznik nr 2 lokalne kryteria wyboru operacji do naboru 3/2017

załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

3/2017 NABÓR ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej