Nabór 3/2016 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2016

Zakres i temat:  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.zachowanie dziedzictwa lokalnego;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 400.000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 4 wnioski.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady 16.12.2016 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 3/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania 3/2016

KOMUNIKAT
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat:  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiZachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Ogłoszenie o naborze 3/2016

załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 3/2016

załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
czytaj więcej