Nabór 6/2017 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

KOMUNIKAT NABÓR 6/2017 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 22 listopada 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 6/2017 – wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informuję, że w odpowiedzi na w/w ogłoszenie o naborze do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

KOMUNIKAT NABÓR 6/2017 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 6/2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiwspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

ogłoszenie o naborze 6/2017

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 6/2017

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 6/2017
czytaj więcej