Ogłoszenia

Konsultacje LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy Państwa do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju „LGD Ziemi Mińskiej” na lata 2023 -2027. Dokument dostępny jest w Biurze „LGD Ziemi Mińskiej” w godzinach jego pracy. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii, czy zgłoszenia uwag.

Konsultacje prowadzone są w dniach 15 – 29 maja 2023 r.

Konsultacje LSR na lata 2023-2027
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – kurs kosztorysowania

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej poszukuję firmy/podmiotu do przeprowadzenia kursu kosztorysowania dla 15 osób w ramach planowanego do realizacji projektu „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji”. Miejsce realizacji kursu – miasto Mińsk Mazowiecki. Termin realizacji kursu do uzgodnienia, najpóźniej do 30 września 2022 r. Oferty prosimy składać w biurze LGD ZM ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki lub mailem na adres: biuro@lgdziemiminskiej.pl

Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z ogłoszeniem udzielamy bezpośrednio w biurze lub pod numerem telefonu 25 758 80 68. Na oferty czekamy do godziny 1500  dnia 15 czerwca 2022r.

Zapytanie ofertowe – kurs kosztorysowania
czytaj więcej

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH
SPOTKANIA INFORMACYJNO DORADCZE DLA Z MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE

Gmina Data Godzina Miejsce dyżuru
Cegłów Pierwszy piątek miesiąca

2 IX, 7 X, 4XI, 2XII, 6 I, 3 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Cegłowie sala numer 13

ul. Tadeusza Kościuszki 4; 05-319 Cegłów
Dębe Wielkie Pierwszy poniedziałek miesiąca

5 IX, 3 X, 7XI, 5XII, 2 I, 6 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Dębem Wielkim, sala konferencyjna nr 42
 ul. Strażacka 3; 05-311 Dębe Wielkie
Dobre Drugi wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Dobrem

ul. Kościuszki 1 ; 05-307 Dobre

Halinów Pierwszy wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XIII, 3 I, 7 II

Od 10.00 do 14.00 Urząd Miejski w Halinowie, sala konferencyjna

ul. Spółdzielcza 1; 05 – 074 Halinów

Jakubów Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Jakubowie, sala nr 4

ul. Mińska 15; 05-306 Jakubów

Kałuszyn Drugi wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14 II

Od 9.00 do 13.00 Urząd Miejski w Kałuszynie  sala konferencyjna

ul.  Pocztowa 1; 05 – 310 Kałuszyn
Latowicz Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 12.00 do 16.00 Urząd Gminy w Latowiczu, sala nr 12

ul. Rynek 6; 05-334 Latowicz

Gmina Mińsk Mazowiecki Druga środa miesiąca

14 IX, 12 X, 9 XI, 14 XII, 11 I, 8 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, sala 105

ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki

Gmina Mrozy Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Miasta w Mrozach sala konferencyjna

ul. Adama Mickiewicza 35; 05-320 Mrozy

Siennica Ostatni czwartek miesiąca

29 IX, 27 X, 24 XI, 29 XII, 26 I, 23 II

Od 9.00 do 13.00 Urząd Gminy w Siennicy  sala konferencyjna

ul. Kołbielska ; 05-332 Siennica
Stanisławów Pierwszy wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XIII, 3 I, 7 II

Od 9.00 do 13.00 Urząd Gminy w Stanisławowie sala nr 14

05-304 Stanisławów ; ul. Rynek 32
Sulejówek Drugi poniedziałek miesiąca

12 IX, 10 X, 14 XI, 12 XII, 9 I, 13II

Od 10.00 do 14.00 Urząd Miasta w Sulejówku sala nr 2

ul. Dworcowa 55, ; 05-070 Sulejówek

Załącznik
Terminy dyżurów pracowników LGD w gminach

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH
czytaj więcej

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej). Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Na propozycje zmian czekamy od 2 do 19 września 2016 r. do godz. 8:30. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Warszawska 68, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru w sprawie prezentacji projektu zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru odbędzie się 7 września w biurze LGD w godzinach 10.00-12.00.

Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

Załączniki

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach zakresów:

Wzmocnienie kapitału społecznego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 2 lit a i d Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 2 lit b i d Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Rozwijanie działalności gospodarczej – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 2 lit c i d  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 3 lit b i c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Zachowania dziedzictwa lokalnego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które gwarantują  spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji
czytaj więcej

Formularze wniosków i umów w ramach Poddziałania 19.02: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR, udostępniamy dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów wniosków o udzielenie wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym.

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzory formularzy znajdują się na stronach:

http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Formularze wniosków i umów w ramach Poddziałania 19.02: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
czytaj więcej

Wyniki naboru na stanowisko Głównego specjalisty do spraw wdrażania funduszy unijnych

KOMUNIKAT

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego specjalisty do spraw wdrażania funduszy unijnych – wybrano kandydaturę Sebastiana Grzegorza Zdanowicza.

Sebastian Grzegorz Zdanowicz posiada duże doświadczenie w pracy administracyjnej, doświadczenie w pisaniu, realizacji i rozliczaniu wniosków finansowych z funduszy UE, doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych i informacyjnych oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Pan Sebastian Grzegorz Zdanowicz spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Wyniki naboru na stanowisko Głównego specjalisty do spraw wdrażania funduszy unijnych
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ogłasza nabór na stanowisko „Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych”. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych” w Biurze LGD Ziemi Mińskiej przy ul. Warszawskiej 68 w Mińsku Mazowieckim od dnia 25 maja 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Niezwłocznie po zakończeniu naboru Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegóły w ogłoszeniu o naborze i opisie stanowiska pracy.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [462,09 KB]


OPIS STANOWISKA PRACY
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [364,29 KB]

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej LGD Ziemi Mińskiej. www.lgdziemiminskiej.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
czytaj więcej

VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy i miński oddział PTTK po raz szósty zapraszają do wspólnej turystycznej zabawy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży odbędzie się 21 maja 2016 r. (sobota) w ZS w Siennicy o godzinie 9:00 pod hasłem „A czy znasz ty, bracie młody, Twoje ziemie, twoje wody?”- na skrzyżowaniu szlaków historii Mińska Mazowieckiego, Dębego Wielkiego i Siennicy. W tym roku do organizacji Turnieju włączyli się: Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej oraz Harcerski Klub Turystyczny PTTK Mobilek.

Celem tegorocznej edycji turnieju jest promowanie walorów turystycznych Ziemi Mińskiej oraz uczczenie 150. rocznicy założenia ZS w Siennicy i 110. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ponadto w Turnieju zostaną przypomniane inne ważne rocznice: 600 lat pierwszego historycznego zapisu na temat Dębego Wielkiego, 595 lat nadania praw miejskich osadzie Mensko.
Tradycyjnie trzyosobowe drużyny będą musiały wykazać się wiedzą teoretyczną obejmującą zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zostaną poddane weryfikacji umiejętności praktyczne uczniów w następujących konkurencjach: turystyczne ABC (rozpoznawanie roślin i atrakcji turystycznych Ziemi Mińskiej, pakowanie plecaka turystycznego, prezentacja Karty Zespołu), turystyczny rower (tor przeszkód) oraz turystyczny marsz na orientację z elementami samarytanki (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy).
Turniej został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Mińskiego, Wójta Gminy Siennica oraz LGD Ziemi Mińskiej.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych www.zssiennica.pl oraz www.pttk-minsk.com. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są w sekretariacie ZS w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, tel. (25) 757 22 24, fax.: (25) 757 79 56, e-mail: sekretariat@zssiennica.pl do 18 maja 2016 r. do godziny 15:00. Informacje są również udzielane przez PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim tel. 609 100 892, e – mail: pttk @onet.pl.
Z turystycznym pozdrowieniem Organizatorzy Turnieju.

VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
czytaj więcej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zakończył procedurę wyboru lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju Ziemi Mińskiej została oceniona pozytywnie i została wybrana do realizacji zdobywając 222 punkty tj. 90,61% punktów możliwych do uzyskania. Po podpisaniu umowy ramowej LGD Ziemi Mińskiej przystąpi do realizacji lokalnej strategii rozwoju o czym będziemy państwa informowali na bieżąco.
Wyniki konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju zostały opublikowane na stronie internetowej http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html

Zarząd LGD Ziemi Mińskiej

KOMUNIKAT
czytaj więcej