All posts tagged: turniej

VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy i miński oddział PTTK po raz szósty zapraszają do wspólnej turystycznej zabawy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży odbędzie się 21 maja 2016 r. (sobota) w ZS w Siennicy o godzinie 9:00 pod hasłem „A czy znasz ty, bracie młody, Twoje ziemie, twoje wody?”- na skrzyżowaniu szlaków historii Mińska Mazowieckiego, Dębego Wielkiego i Siennicy. W tym roku do organizacji Turnieju włączyli się: Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej oraz Harcerski Klub Turystyczny PTTK Mobilek.

Celem tegorocznej edycji turnieju jest promowanie walorów turystycznych Ziemi Mińskiej oraz uczczenie 150. rocznicy założenia ZS w Siennicy i 110. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ponadto w Turnieju zostaną przypomniane inne ważne rocznice: 600 lat pierwszego historycznego zapisu na temat Dębego Wielkiego, 595 lat nadania praw miejskich osadzie Mensko.
Tradycyjnie trzyosobowe drużyny będą musiały wykazać się wiedzą teoretyczną obejmującą zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zostaną poddane weryfikacji umiejętności praktyczne uczniów w następujących konkurencjach: turystyczne ABC (rozpoznawanie roślin i atrakcji turystycznych Ziemi Mińskiej, pakowanie plecaka turystycznego, prezentacja Karty Zespołu), turystyczny rower (tor przeszkód) oraz turystyczny marsz na orientację z elementami samarytanki (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy).
Turniej został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Mińskiego, Wójta Gminy Siennica oraz LGD Ziemi Mińskiej.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych www.zssiennica.pl oraz www.pttk-minsk.com. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są w sekretariacie ZS w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, tel. (25) 757 22 24, fax.: (25) 757 79 56, e-mail: sekretariat@zssiennica.pl do 18 maja 2016 r. do godziny 15:00. Informacje są również udzielane przez PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim tel. 609 100 892, e – mail: pttk @onet.pl.
Z turystycznym pozdrowieniem Organizatorzy Turnieju.

VI Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
czytaj więcej