Aktualności

Korowód Kolędowy

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Gminą Cegłów oraz Gminną Biblioteką Publiczną „Kulturoteką” w Cegłowie organizuje  już po...

Szkolenie 6.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat:Zasady rozliczania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w...

Szkolenie 5.09.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Aktualności