Ważne dokumenty

Aktualny Plan komunikacji LSR

Plan komunikacji LSR do dnia 26.10.2021 r.

Plan komunikacji LSR do dnia 23.06.2020 r.

Plan komunikacji LSR do dnia 09.12.2019 r.

Plan komunikacji LSR do dnia 07.05.2019 r.

Plan komunikacji LSR do dnia 13.11.2018 r.

Plan komunikacji LSR do dnia 29.05.2018 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 r. do 8.11.2022

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji 2021 do 26.10.2021 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r. do dnia 23.06.2020 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. do dnia 09.12.2019 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. do dnia 07.05.2019 r.

Aktualny harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. do dnia 13.11.2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 r.

Budżet zrealizowany w roku 2022

Budżet zrealizowany w roku 2021

Budżet zrealizowany w roku 2020

Budżet zrealizowany w roku 2019

Budżet zrealizowany w roku 2018

Budżet zrealizowany w roku 2017

Budżet zrealizowany w roku 2016

Budżet LGD ZM

Statut Stowarzyszenia obowiązujący od 29 maja 2023 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący od 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 22 maja 2013 r.

Regulamin Walnego Zebrania Członków

REGULAMIN RADY LGD Ziemi Mińskiej

Regulamin Pracy Zarządu

Regulamin Pracy Biura LGD od dnia 22.08.2022 r.

Regulamin Pracy Biura LGD od dnia 22.10.2019 r.

Regulamin Pracy Biura LGD od dnia 27.09.2016 r.

Regulamin Pracy Biura LGD

Ważne dokumenty