Dokumenty Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia obowiązujący od 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 22 maja 2013 r.

Regulamin Rady obowiązujący od 17 października 2016 r.

Regulamin Rady obowiązujący do 17 października 2016 r.

Procedury od dnia 24.10.2017 r.

Procedury od dnia 17.10.2016 r.

Procedury od 17.12.2015

Lokalna Strategia Rozwoju zaktualizowana maj 2020 r.

Lokalna Strategia Rozwoju zaktualizowana maj 2019 r.

Lokalna Strategia Rozwoju do maja 2019 r.

Plan komunikacji LSR

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Aktualny Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Zestawienie rzeczowo-finansowe na lata 2014-2020

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres od 01.06.2016 – 31.12.2016 r.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej,

dane kontaktowe: Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a, lok. U-3 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. +48 25 758 80 68 email: biuro@lgdziemiminskiej.pl, strona: www.lgdziemiminskiej.pl

Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu udzielenia wsparcia i obsługi inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych programów/ projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

Prawo dostępu i kontroli
LGD Ziemi Mińskiej informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl

Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym jak i uprawnionym organom (np. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Podanie danych osobowych
LGD Ziemi Mińskiej informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenie wsparcia w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz innych programów/ projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

Dokumenty Stowarzyszenia