All posts tagged: komunikat

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zakończył procedurę wyboru lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju Ziemi Mińskiej została oceniona pozytywnie i została wybrana do realizacji zdobywając 222 punkty tj. 90,61% punktów możliwych do uzyskania. Po podpisaniu umowy ramowej LGD Ziemi Mińskiej przystąpi do realizacji lokalnej strategii rozwoju o czym będziemy państwa informowali na bieżąco.
Wyniki konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju zostały opublikowane na stronie internetowej http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html

Zarząd LGD Ziemi Mińskiej

KOMUNIKAT
czytaj więcej