Aktualności

SZKOLENIE 07.05.2019 r.

SZKOLENIE Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w...

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju...

Korowód Kolędowy

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Gminą Cegłów oraz Gminną Biblioteką Publiczną „Kulturoteką” w Cegłowie organizuje  już po...

Szkolenie 6.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat:Zasady rozliczania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w...

Aktualności