Aktualności

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.   Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

SZKOLENIE 07.05.2019 r.

SZKOLENIE Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w...

Aktualności