Galerie

Gminny Turniej Turystyczno – Krajoznawczy dla dzieci i młodzieży

12 czerwca 2019 r. odbył się Gminny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży w Siennicy. LGD Ziemi Mińskiej chętnie wsparła wydarzenia promujące turystykę na obszarze wdrażania LSR wśród dzieci i młodzieży.

Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn. Każda z drużyn miała za zadanie odpowiedzieć na liczne pytania krajoznawcze, opowiedzieć o osobliwości Ziemi Mińskiej.

W tegorocznym turniej przyznano trzy I miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienie.

Celem corocznie organizowanego turnieju jest:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;
 2. promowanie szlaków turystycznych w powiecie mińskim ;
 3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
 4. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
 5. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
 6. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej

         

Gminny Turniej Turystyczno – Krajoznawczy dla dzieci i młodzieży
czytaj więcej

Relacja – „Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych” – operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniach 3-6 czerwca 2019 r. LGD Ziemi Miskiej zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy do Pragi pt. „ Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno – szkoleniowym wzięło udział 45 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy,przedsiębiorcy osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej oraz przedstawiciele Partnerów – LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, Zielone Mosty Narwi oraz LGD „Bądźmy Razem”. Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili dwie farmy w Czechach. Pierwsza z nich Farma u svátého Jakuba, która zajmuje się hodowlą owiec rasy Suffolk oraz bydła Hereford. Gospodarstwo jest członkiem grup zrzeszających prywatnych rolników w Czechach oraz  Stowarzyszenia hodowców owiec i kóz.

Kolejnym gospodarstwem odwiedzonym przez polskie lokalne grupy działania była rodzinna farma ekologiczna Ekofarma Bošina, która zajmuje się hodowlą bydła rasy SELERS oraz świń rasy Mangalica. Dodatkową hodowlą jest drób. Obszar jaki obejmuje farma to 353 ha. Gospodarstwo prowadzi zajęcia pokazowe dla dzieci oraz młodzieży. Farma jest posiadaczem CERTYFIKATU BIOPRODUKTU organizacji kontrolnej KEZ i regionalnego certyfikatu produktu BROUMOVSKO. W rozwoju działalności pozarolniczej polegającej na budowie ubojni oraz przetwarzaniu sera pomogły środki pozyskane z PROW 2007-2013 oraz 2014-2020.

 

Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się szkoleniem podczas, którego uczestnicy zapoznali się z tematyką

 1. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
 2. Upowszechniania wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.
 3. Wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
  Wykład poprowadził Milan Kouril, wieloletni doradca w rozpatrywaniu wniosków o dotacje inwestycyjne projektów PROW 2014-2020, wsparcia dla młodych rolników, przygotowania analiz, doradztwa w zakresie przetwórstwa produkcji w gospodarstwie, sprzedaży, i marketingu. Specjalista z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

 

Po wykładach uczestnicy udali się w odwiedziny na rodzinną mleczną farmę Krhanice. Farma zajmuje się działalnością rolniczą od uprawy zbóż i paszy do własnej hodowli bydła. Produkują mleko, którego większość przetwarzana jest bezpośrednio we własnej mleczarni. Gospodarstwo Krhanice oferuje klientom świeże mleko i produkty mleczne wykonane z własnego mleka i przy użyciu naturalnych składników, co czyni je wyjątkowymi produktami na rynku czeskim. W skład gospodarstwa wchodzi 950 hektarów. Właściciele dzięki dotacjom z PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 mogli rozwinąć własną mleczarnię, zainstalowali automat do mleka oraz zatrudnili dodatkowych pracowników. Aktualnie zatrudniają 25 pracowników.

Trzeci dzień wyjazdu rozpoczął się od spotkania o tematyce „Wdrażanie PROW w Polsce i w Czechach” z przedstawicielami LGD Rozwój Kladensko i Praga Zachód oraz przedstawicielami samorządów wchodzących w skład tych LGD.

Spotkanie polegało na dyskusji nt. wdrażania PROW na terenie Polski i Czech. Uczestnicy wymienili poglądy na temat dobrych praktyk projektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013 i 2014-2020 na terenie polskich i czeskich LGD.

Porównując doświadczenia z Polski i Czech przedstawiciele Lokalnych Grup Działania zauważyli, że „co kraj to obyczaj” i wdrażanie LSR w poszczególnych krajach wygląda nieco inaczej. Polska kładzie nacisk na rozwój infrastruktury niekomercyjnej, drogowej, przedsiębiorczości przede wszystkim. Czechy oprócz tego co robią LGD w Polsce kładą nacisk na szkolenia zarówno dla mieszkańców dorosłych jak i dzieci szkolnych, a także na wspieranie pozarolniczych działalności gospodarczych. Jednak wszyscy działają po to by wspierać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Dzięki spotkaniu zostały zainicjowane rozmowy dotyczące tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów związanych z produktami regionalnymi oraz rozwojem przedsiębiorczości na terenie LGD z Polski i Czech.

Środowym popołudniem uczestnicy udali się do kolejnego gospodarstwa ekologicznego Trněny Újezd zajmującego się hodowlą bydła, owiec, świń i drobiu oraz koni hodowlanych. Gospodarstwo funkcjonuje zgodnie z ustawą nr 242/2000 Dz. w sprawie rolnictwa ekologicznego. Posiada najważniejsze ekologiczne certyfikaty. Uczestnicy byli zachwyceni rozmachem z jakim prowadzone jest gospodarstwo oraz hodowlą koni.

Po powrocie z farmy Trněny Újezd uczestnicy odbyli dalszą część szkolenia z zakresu wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. Szkolenie poprowadził Michal Benes, który w ciekawy sposób przestawił możliwości współpracy międzynarodowej w kontekście narzędzi internetowych oraz współpracy opartej na promocji obszarów wiejskich.

Ostatniego dnia wyjazdu przedstawiciele polskich LGD spotkali się z przedstawicielami trzeciego czeskiego LGD Hradec Králové.

Przedstawiciele LGD opowiedzieli o swoim projekcie „Jeden krok naprzód”. LGD Hradec Králové, wchodzi w skład Krajowej Sieci Lokalnych Grup Działania w Czechach. Projekt jest skierowany do młodych ludzi, którzy spędzili większość swojego życia w domu dziecka w Nechanicach koło Hradca Králové. Zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych lub słabych społecznie, dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dorastających w rodzinie zastępczej. Projekt pomaga dzieciom wejść w dorosłe życie.

 

Na koniec spotkania osoby reprezentujące tamtejsze LGD odpowiadały na pytania zgromadzonych, wymieniono się doświadczeniami.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

                            

Relacja – „Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych” – operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
czytaj więcej

Spotkanie analityczno refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR.

17 maja 2019 r. odbyło się w biurze LGD Ziemi Minskiej przy ul. Tuwima 2a lok.U3 05-300 Mińsk Mazowiecki spotkanie analityczno refleksyjne na temat aktualności i trafności celów   Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD Ziemi Mińskiej, odbyła się dyskusja na temat kształtu LSR oraz wskaźników. Wypracowano wnioski, które posłużą przy zmianie LSR i zwiększeniu budżetu na działania związane z przedsiębiorczością i projektami współpracy.

     

 

Spotkanie analityczno refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR.
czytaj więcej

Szkolenie 7 maja 2019 r. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji

Dnia 7 maja 2019 r. Grupa Działania Ziemi Mińskiej w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki  przeprowadziła  bezpłatne szkolenie dla beneficjentów działania 19.2 Temat: Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji. Podczas szkolenia Prezes Piotr Rawski oraz Główny Specjalista Sebastian Zdanowicz wyjaśnili Pjakie obowiązki beneficjentów wynikają z rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 r. ws. szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy technicznej. Po omówieniu Rozporządzenia szczegółowo wyjaśniono na czym polega zamieszczanie ogłoszeń i zapytań ofertowych na portalu ARiMR. Po czym nastąpiła sesja pytań i  odpowiedzi.

    

Szkolenie 7 maja 2019 r. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji
czytaj więcej

Szkolenie Rady 9.04.2019 r.

Dnia 9 kwietnia 2019 r. dla Radnych LGD Ziemi Mińskiej w biurze LGD Ziemi Mińskiej przy ul. J. Tuwima 2a lok.U3  zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przypomnienie Radnym zasad oceny wniosków oraz przybliżenie samej specyfiki wniosków składanych do LGD Ziemi Mińskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia budżetu LGD, celów szczegółowych oraz ogólnych.

Omówiono procedury oceny wniosków przez Radę, Przedstawiono Radzie jej kompetencje, uprawnienia i obowiązki. Omówiono także szczegółowo lokalne kryteria wyboru oraz program do obsługi wniosków – omikron nabory.

Szkolenie prowadził Prezes LGD Piotr Rawski oraz Główny specjalista ds. Wdrażania funduszy unijnych Sebastian Zdanowicz, którzy poza powyższym omówili najważniejsze akty prawne obowiązujące LGD  określające funkcjonowanie LGD i rady oraz procedury przeprowadzania naborów i przekazywania stosownej dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.

          

Szkolenie Rady 9.04.2019 r.
czytaj więcej

Szkolenie 26.02.2019 r. – Drogi i infrastruktura niekomercyjna

26 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu:

Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

oraz

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szkolenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych rozwojem terenów wiejskich.

Szkolenie przeprowadzili pracownik biura LGD Ziemi Mińskiej – Sebastian Zdanowicz oraz Prezes Zarządu Piotr Rawski. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Prześledzono, krok po kroku, formularz wniosku, limity, kryteria wyboru operacji oraz wskaźniki do osiągnięcia w ramach operacji.

       

Szkolenie 26.02.2019 r. – Drogi i infrastruktura niekomercyjna
czytaj więcej

Warsztat refleksyjny – 21.02.2019 r.

Dnia 21 lutego 2019 r. w związku ze zobowiązaniami LGD  zawartych w wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Domu Weselnym Esta ul. Przemysłowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia( Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej), przedstawiciele samorządów terytorialnych a także przedsiębiorcy oraz wnioskodawcy.
. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizacja LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD. Wyniki LGD Ziemi Mińskiej są imponujące, LGD ogłosiła 18 naborów, z czego 2 są jeszcze w trakcie trwania. Powoli podpisują się umowy i rozliczają projekty.
Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie ankiety, gdzie można było anonimowo wyrazić swoją opinię oraz pozostawić wskazówki jak można skuteczniej realizować strategię.Warsztat częściowo został przeprowadzony metodą  world cafe. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia warsztatu optymalnie wykorzystano inteligencję zbiorową, która niesie ze sobą ogromny potencjał zastosowań.

        

Warsztat refleksyjny – 21.02.2019 r.
czytaj więcej

Szkolenie 22.01.2019 r. – Infrastruktura niekomercyjna

22 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Szkolenie skierowane było przede wszystkim dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych jak też dla wszystkich zainteresowanych rozwojem terenów wiejskich.

Szkolenie zaczęło się od omówienia zasad ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego zakresu. Szkolenie przeprowadzili pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej – Sebastian Zdanowicz oraz Aneta Wójcik. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Prześledzono, krok po kroku, formularz wniosku, limity, kryteria wyboru operacji oraz wskaźniki do osiągnięcia w ramach operacji.

   

Szkolenie 22.01.2019 r. – Infrastruktura niekomercyjna
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2019

Tradycja kolędowania nie zaginie wtedy gdy będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dobrym pretekstem do tego jest corocznie organizowany, przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej, „Korowód Kolędowy”. Ta impreza o charakterze integracyjnym została zorganizowana po raz ósmy. W tym roku odbyła się 4 stycznia przy współpracy z Gminą Cegłów oraz Gminną Biblioteką Publiczną „Kulturoteką” w Cegłowie.

Do jury zaproszono 4 osoby związane z teatrem, kinem, muzyką i kulturą.

 1. Annę Tarczyńską
 2. Stanisława Woźnicę
 3. Piotra Dorosza – jako przewodniczącego jury
 4. Grzegorza Jarka

Swój artystyczny program zaprezentowało 10 grup:

Nazwa grupy Reprezentowana miejscowość Opiekun
Mistowiacy Mistów Jolanta Szuba, Małgorzata Kowalczyk
Grupa Kolędnicza z Wiśniewa Wiśniew Zofia Kowalska
Anioły z Super Szkoły Stara Niedziałka Elżbieta Roguska
Korowód Kolędowy z Jędrzejowa Nowego Jędrzejów Nowy Anna Brzostek
Akwarelki Nowe Osiny Anna Kulka
Młodzieżówka z Sulejówka Sulejówek Robert Lipka
Uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie Cegłów Emilia Kowalczyk-Rumak
„Bez nazwy” Dobre Mariola Chojecka
Jacy Tacy Cegłowiacy Cegłów Honorata Grudzień
Gwiazdy z Chrosli Chrośla Małgorzata Zieleniecka

Wszystkie grupy pięknie się zaprezentowały. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia by wyłonić zwycięzców. Publiczność była zachwycona strojami, śpiewem i grą aktorską kolędników. Komisja konkursowa zadecydowała że nagrodę główną konkursu „Korowód Kolędowy 2019” otrzymał zespół kolędniczy Jacy Tacy Cegłowiacy, którzy przedstawili tradycje kolędnicze w nowoczesnym wydaniu. Drugie miejsce zajął Korowód Kolędowy z Jędrzejowa Nowego, który zaprezentował tradycyjny Korowód z klasycznymi strojami oraz przepiękną tradycyjną muzyką w wykonaniu niezastąpionej Zofii Kowalskiej. Trzecie miejsce tak samo jak w ubiegłym roku zostało w rękach  Aniołów z Super Szkoły pod opieką Elżbiety Roguskiej. Laureaci w ramach nagrody dostali upominki oraz odpowiednio nagrody w postaci bonów do sklepu RTV euro AGD – 1000 zł, 750 zł., 500 zł.

Jury wyróżniło grupę Młodzieżówka z Sulejówka oraz przyznało wyróżnienia indywidualne. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali drobne upominki.

Dziękujemy wszystkim grupom za występy, te wesołe ale również te wzruszające. W tegorocznej edycji na pewno szczególne miejsce w sercach wielu uczestników i gości zajmie występ grupy reprezentującej gminę Dobre –  „Bez nazwy”, którzy swój  program poświecili wieloletniemu uczestnikowi wcześniejszych Korowodów Kolędowych, swojemu koledze z zespołu Markowi Widzowi. Na pewno nie jeden uczestnik uronił łzę patrząc na to cudowne widowisko przesiąknięte pięknymi wspomnieniami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za występy, dziękujemy gościom za liczne przybycie –  dzięki  takim inicjatywom oraz ludziom, którzy chcą brać udział w tego typu wydarzeniach nasze piękne zwyczaje ocaleją od zapomnienia.

Wspomnienia uchwycone na zdjęciach możemy oglądać dzięki Jarosławowi Wójcickiemu.

                           

Korowód Kolędowy 2019
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne o głównych założeniach LSR LGD Ziemi Mińskiej

Dnia 14.12.2018 r. w Chacie Wiklina Ładzyń ul. Wiklinowa 1, 05-304 Stanisławów odbyło się Spotkanie informacyjne o głównych założeniach LSR LGD Ziemi Mińskiej. W trakcie spotkania przedstawiono dotychczasową realizację LSR i działania LGD. Zostały przedstawione liczbowo przeprowadzone nabory, podpisane umowy oraz dotychczas rozliczone operacje. Dzięki informacjom zawartych w prezentacji możliwe było podsumowanie realizacji wskaźników założonych do realizacji w lokalnej strategii rozwoju. Przedyskutowano na spotkaniu działania jakimi zajmuje się LGD w ramach działania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , dzięki dobrej współpracy z samorządami nabory przebiegają zadowalająco. Zarząd LGD poza realizacją naborów przedstawił również stan realizacji Planu Szkoleń i Planu Komunikacji a także plany dotyczące działań w ramach projektów współpracy. Ważną częścią spotkania była dyskusja na temat tego co udało się zrobić ale również tego na czym można skupić się w przyszłych latach. Dziękujemy za liczne przybycie oraz za to, że w czasie przedświątecznym znaleźli państwo chwilę by uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym realizacji LSR w naszej małej ojczyźnie.

 

           

Spotkanie informacyjne o głównych założeniach LSR LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej