Galerie

Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR 13.11.2018 r.

Dnia 13.11.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, odbyło się Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR oraz oceny wdrażania LSR przez LGD Ziemi Mińskiej. Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, lokalnych przedsiębiorców jak i mieszkańców obszaru LGD Ziemi Mińskiej. W trakcie spotkania przedstawiono dotychczasową realizację LSR (przeprowadzone nabory, podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD w okresie od podpisania umowy ramowej tzn. 17 maja 2016 do dnia 31.10.2018 r. Wyniki LGD Ziemi Mińskiej są względem założonego budżetu i wskaźników są dobre. LSR jest realizowana zgodnie z planem. Przedyskutowano na spotkaniu działania jakimi zajmuje się LGD w ramach działania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dzięki dobrej współpracy z samorządami oraz beneficjentami nabory przebiegają zadowalająco. Doradztwo jest świadczone na wysoki poziomie o czym świadczą systematyczne rozliczenia beneficjentów z każdej grupy.  Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR. Podsumowaniem spotkania było zebranie wskazówek jak można skuteczniej realizować strategię, co można by zmienić lub ulepszyć gdyby pojawiły się dodatkowe środki. Zebrane wnioski posłużą w przyszłości do ewaluacji śród-okresowej LSR. Spotkanie poprowadził Prezes Zarządu LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski oraz Główny Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – Sebastian Zdanowicz.

 

      

Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR 13.11.2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 6.11.2018 r.

6 listopada 2018 r. w Domu Weselnym Esta ul.Przemysłowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki odbyło się szkolenie z :

Zasad rozliczania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 2. Budowa lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Szkolenie skierowane było przede wszystkim dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych oraz stowarzyszeń z terenu LGD, jak też dla wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich.

Szkolenie zaczęło się od omówienia zasad ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego zakresu. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Najbardziej jednak skupiono się na zasadach rozliczania projektów, tworzeniu wniosku o płatność, przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego za pomocą portalu ARiMR, procedurze uzupełnień wniosków o płatność. Szkolenie przeprowadzili pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej – Sebastian Zdanowicz oraz Aneta Wójcik oraz Prezes Zarządu – Piotr Rawski.

      

Szkolenie 6.11.2018 r.
czytaj więcej

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018

Dnia 17 września 2018 r. w OSP Zamienie odbył się konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”. W tym roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała konkurs we współpracy z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki. Bardzo dziękujemy Wójtowi oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zamieniu  za tak owocną współpracę i pomoc w przygotowaniu finału konkursu, którego celem jest identyfikacja i promocja produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. W tej edycji zgłoszono 77 potraw w 4 kategoriach.

Konkurs składał się z II części – pierwszej- oceny potraw przez jutorów, którymi byli – Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów, Jolanta Damasiewicz – Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki, Radosław Bogusz – Student technologii żywienia oraz przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich Anna Bąk.

Po ocenie i wyłonieniu zwycięzców przystąpiono do rozdania nagród.

I tak w kategorii Barszcz regionalny, dania główne:

I miejsce zajęła „Cielęcina” w wykonaniu Ewy Śledziewskiej

II miejsce zajęła „Zupa z kurek” przyrządzona przez Czesławę Leończuk

III miejsce zajęły  „Flaki”  w wykonaniu Małgorzaty Krzyżanowskiej

W kategorii Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki:

I miejsce zajęła „Kaczka nadziewana żurawiną” w wykonaniu Sabiny Bakuły

II miejsce zajęła „Wrzosowianka” w wykonaniu Władysławy Miętus

III miejsce zajęły „Cebulaki” przygotowane przez Annę Bartnicką

W trzeciej kategorii Napoje:

I miejsce zajęła „Nalewka ze śliwek” w wykonaniu Marii Szuba

II miejsce zajęła „Nalewka z malin” w wykonaniu Hanny Gugały

III miejsce zajęło „Wino domowe” które zrobił Wojciech Kisiel

W trzeciej kategorii Desery:

I miejsce zajął „Tort czekoladowy na wiśniówce” w wykonaniu Renaty Parol

II miejsce zajęło „Ciasto bezowe” w wykonaniu Braty Góras

III miejsce zajął „Sernik domowy” który upiekła Mariola Malesa

W każdej z kategorii przyznano również wyróżnienia.

Konkurs ma kultywować mazowieckie tradycje kulinarne oraz podkreślić wartość produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem, który objęty jest Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

 

                    

 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018
czytaj więcej

Szkolenie 5 września 2018

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 5 września  2018 roku od godziny 9.00 w biurze przy ul.Tuwima 2a lok U3  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu. Omówiono najbardziej nurtujące wnioskodawców wątki dotyczące wniosków.

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

  

Szkolenie 5 września 2018
czytaj więcej

Sójka Mazowiecka 2018

W słoneczną sobotę, 22 lipca 2018 roku w Cegłowie, po raz dwunasty odbył się Festyn Regionalny „Sójka Mazowiecka”. Co roku wydarzenie przyciąga coraz więcej uczestników i gości z całego województwa. Na zaproszenie Wójta Gminy Cegłów, Marcina Uchmana, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej również uczestniczyła w festynie. Pracownicy biura oferowali doradztwo i konsultacje z PROW 2014 – 2020. Była to również okazja do przybliżenia dotychczasowej działalności jak i promocji LGD Ziemi Mińskiej.
Pogoda nie przeszkodziła mieszkańcom w odwiedzeniu Festynu i już od samego początku cieszył się on niesłabnącym zainteresowaniem. Jednak największa liczba uczestników skumulowała się na występie gwiazd disco polo Nastji, Sławomira a także zespołu rockwego Oddział Zamknięty.

       

Sójka Mazowiecka 2018
czytaj więcej

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 11 czerwca  2018 roku od godziny 10.00  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

    

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 29 maja 2018 r.

Dnia 29 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu postępowania konkurencyjnego oraz rozliczania operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie poprowadził Piotr Rawski – Dyrektor biura LGD ZM.

Tematem szkolenia były obowiązki beneficjentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Dz. U. poz. 106 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dość szczegółowo omówiono Portal Ogłoszeń ARiMR – obowiązek zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, funkcjonalność portalu oraz wniosek o nadanie uprawnień do portalu. Omówiono także przygotowanie wniosku o płatność.

      

Szkolenie 29 maja 2018 r.
czytaj więcej

VIII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży

Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży w Siennicy z oku na rok cieszy się coraz większą popularnością. To wydarzenie cyklicznie organizowane w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. W tym roku odbył się 28 maja 2018 roku. Siennickich gospodarzy wsparły miński oddział PTTK , Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Wójt Gminy Siennica, Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy oraz Urząd Marszałkowski. Natomiast patronatem honorowym objęli wydarzenie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Miński oraz Wójt Gminy Siennica.

Każda z drużyn miała za zadanie odpowiedzieć na liczne pytania krajoznawcze, opowiedzieć o osobliwości Ziemi Mińskiej, sprawdzić się w próbach samarytanki, spróbować swoich sił w slalomach rowerowych na czas oraz rozpoznać rośliny (żywe egzemplarze ze szkolnego ogrodu).

W tegorocznym turniej wzięło udział 84 uczniów. Przyznano I, II i III miejsce w III kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.

Celem corocznie organizowanego turnieju jest:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;
 2. promowanie szlaków turystycznych w powiecie mińskim ;
 3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
 4. integracja różnych środowisk szkolnych, członków PTTK, członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej;
 5. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
 6. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
 7. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej

               

VIII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży
czytaj więcej

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2018

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Sierpcu odbyły się szkolenia z cyklu szkoleń dla Rady, Zarządu LGD, pracowników biura LGD Ziemi Mińskiej oraz beneficjentów w przedmiocie metodyki pisania, oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Rawski –Dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski, Główny Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – Sebastian Zdanowicz.

Celem wyjazdu było przeszkolenie członków organu decyzyjnego, członków Zarządu oraz pracowników biura. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami oceny na każdym z istotnych etapów oceny, a także zostały omówione błędy, uchybienia i braki załączników jakie popełniają wnioskodawcy w składanych wnioskach ze wszystkich zakresów określonych rozporządzeniem, a także biznesplanach z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenie obejmowało praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych. Dzięki podnoszeniu kompetencji przez członków Rady i pracowników biura poprzez szkolenia, biorący udział w konkursach na dofinansowanie mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz mieć pewność, że ich wnioski zostaną rzetelnie ocenione.

Potencjalni beneficjenci serią pytań wyjaśnili różne wątpliwości dotyczące wypełniania wniosków. Wszyscy wyszli dość usatysfakcjonowani i pełni zapału do realizacji LSR. Uczestnicy poświecili także część szkolenia omówieniu RODO pod kontekstem pracy w LGD.

W trakcie czasu wolnego uczestnicy korzystali z uroków okolicy zwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej podczas przejazdu bryczką konną.

Szkolenie w Sierpcu pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem LGD, podwyższyło nasze kwalifikacje.

           

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2018
czytaj więcej

IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Na terenie powiatu mińskiego od 2014 r. organizowane jest wielkie wydarzenie jakim jest konferencja pszczelarska.  Gromadzi ona włodarzy gmin, przedsiębiorców, rolników oraz przede wszystkim pszczelarzy. Każdego roku poruszany jest ważny aspekt dotyczący pszczelarzy i ich działalności jak też promocji powiatu, terenu LSR oraz współpracy miedzy podmiotami. Podczas konferencji tegorocznej, która odbyła się 3 marca 2018 r. hasłem przewodnim było ” Poznajmy delikatny organizm pszczoły miodnej”. Konferencja była doskonałą okazją do spotkania mieszkańców  objętych LSR LGD Ziemi Mińskiej. LGD Ziemi Mińskiej podczas konferencji promowało Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz działanie LEADER. LGD Ziemi Mińskiej reprezentował sam Prezes Zarządu Piotr Rawski. Udzielał on informacji na temat  możliwości uzyskania pomocy na działania LEADER. Było obecnych także wielu innych przedstawicieli LGD min. członkowie zarządu i rady, którzy również aktywnie promowali działalność LGD. Ponadto podczas wydarzenia dzięki wydawnictwu, które przedstawia zrealizowane projekty za pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej, promowany był dotychczasowy dorobek w ramach poprzedniej perspektywy finansowej PROW 2007-2013. Była to nie tylko okazja do zaprezentowania osiągnięć z poprzedniego okresu programowego lecz możliwość przybliżenia nowych możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych z programu LEADER na lata 2014-2020 mieszkańcom terenu LSR.
        

IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
czytaj więcej