Nabór 4/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2019

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami  – podejmowanie działalności gospodarczej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 720.000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 30 września 2019 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół 4/2019

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem 4/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania 4/2019

 

KOMUNIKAT NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej

Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019r. o godz. 15.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

 

Działanie

Limit dostępnych środków w naborze Liczba    złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Podejmowanie działalności gospodarczej 720.000,00 zł.    18     1 080.000,00 zł

 

Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 30 września 2019r.
Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 4/2019

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 4/2019

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej