Nabory

Aktualne nabory

Nabór 1/2024

Zakończone nabory

Nabór 1/2023
Nabór 3/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

  Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 marca 2022r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków...

Nabór 2/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 marca 2022r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków...

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 21 lutego 2022r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków...

Nabór 3/2021 Rozwijanie działalnosci gospodarczej
Nabór 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 1/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej``
Nabór 5/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
Nabór 4/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 3/2019 Rozwijanie działalnosci gospodarczej
Nabór ``2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej``
Nabór 1/2019 ``Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych``
Nabór 7/2018 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”
Nabór 6/2018 ``Wspieranie współpracy między podmiotami...``
Nabór 5/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych
Nabór 3/2018 Rozwijanie działalnosci gospodarczej
Nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Nabór 1/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Nabór 8/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
Nabór 7/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Nabór 6/2017Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
Nabór 5/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Nabór 4/2017 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
Nabór 3/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków...

Nabór 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków...

Nabór 1/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2017 r. zakończył się nabór Nr 1/2017 wniosków o przyznanie pomocy w...

Nabór 5/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych
Nabór 4/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy...

Nabór 3/2016 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy...

Nabór 2/2016 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy...

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2016 r. zakończył się nabór Nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy w...

Nabór 1/2016 Wzmocnienie kapitału społecznego

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2016 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w...

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 października 2016 r. zakończył się nabór Nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy w...

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Mińskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...

Zakończone nabory

Nabór 5/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
Nabór 4/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 3/2019 Rozwijanie działalnosci gospodarczej
Nabór ``2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej``
Nabór 1/2019 ``Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych``
Nabór 7/2018 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”
Nabór 6/2018 ``Wspieranie współpracy między podmiotami...``
Nabór 5/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych
Nabór 3/2018 Rozwijanie działalnosci gospodarczej
Nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Nabór 1/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Nabór 8/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
Nabór 7/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Nabór 6/2017Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
Nabór 5/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Nabór 4/2017 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
Nabór 3/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków...

Nabór 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków...

Nabór 1/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2017 r. zakończył się nabór Nr 1/2017 wniosków o przyznanie pomocy w...

Nabór 5/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych
Nabór 4/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy...

Nabór 3/2016 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy...

Nabór 2/2016 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy...

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2016 r. zakończył się nabór Nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy w...

Nabór 1/2016 Wzmocnienie kapitału społecznego

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2016 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w...

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 października 2016 r. zakończył się nabór Nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy w...

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Mińskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...
    Nabory