Prezentacja

W trakcie opracowywania.

Konsultacje

Dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Terminy dyżurów

w gminach członkowskich


Aktualności

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2017 r. zakończył się nabór Nr 1/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Szkolenie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie warsztatowe w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - zakres...

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2016 r. zakończył się nabór Nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Zobacz wszystkie aktualności

Partnerskie Mazowieckie LGD

    Lokalna Grupa Działania