Prezentacja

W trakcie opracowywania.

Konsultacje

Dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Terminy dyżurów

w gminach członkowskich


Aktualności

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: tworzenie lub rozwój...

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji. Szkolenie odbędzie się dnia 12 czerwca  2017...

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 3/2017 -  Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach...

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 2/2017 -  Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach...

Zobacz wszystkie aktualności

Partnerskie Mazowieckie LGD

    Lokalna Grupa Działania