Prezentacja

W trakcie opracowywania.

Konsultacje

Dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Terminy dyżurów

w gminach członkowskich


Aktualności

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego...

Zobacz wszystkie aktualności

Partnerskie Mazowieckie LGD

    Lokalna Grupa Działania