Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

pismo ARiMR – pomoc przyznana w wysokości 50 000 zł, a koszty poniesione 48 000 zł

pismo ARiMR – czy środki z LGD mogą być przeznaczone na budowę hali

pismo ARiMR – przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku remizy na potrzeby centrum kulturalno – rekreacyjnego

pismo ARiMR – czy jest możliwość skorzystania z dotacji na budowę stajni

pismo ARiMR – zapytania przesłane drogą elektroniczną w dniu 21 września 2016 r.

pismo ARiMR – czy wózek widłowy jest traktowany, jako środek transportu

pismo ARiMR – czy gmina może wnioskując do LGD część wartości kosztorysowej ująć w kosztach niekwalifikowanych

pismo ARiMR – czy mały przedsiębiorca moze wnioskować o przyznanie pomocy

pismo ARiMR – czy gmina może ogłosić postępowanie przetargowe

pismo ARiMR – zatrudnienie osoby współpracującej; wpis do CEIDG

pismo ARiMR – środki transportu (cd)

pismo ARiMR – środki transportu

pismo ARiMR – budowa ścieżek rowerowych lub chodników

pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie 19.2

pismo ARiMR – czy LGD może być beneficjentem pomocy, na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych.

 

pismo SWM – odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego 26.10.2016 r.

pismo SWM –  zmiana nawierzchni drogi ze żwirowej na nawierzchnie asfaltową

pismo SWM – odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego

Pytania i odpowiedzi