Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Piotr Rawski – Prezes Zarządu

Adam Ciszkowski – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Smater – Wiceprezes Zarządu

Hanna Wocial – Sekretarz

Monika Katarzyna Tkaczyk – Skarbnik

Marcin Uchman – Członek Zarządu

Krzysztof Kalinowski – Członek Zarządu

Grzegorz Domański – Członek Zarządu

Arkadiusz Marcin Czyżewski – Członek Zarządu

Bogdan Jacek Świątek – Górski – Członek Zarządu

Antoni Janusz Piechoski – Członek Zarządu

Wojciech Łukasz Malczyk – Członek Zarządu

Stanisław Duszczyk – Członek Zarządu

Arkadiusz Bogdan Śliwa – Członek Zarządu

Piotr Rawski – Prezes

Adam Ciszkowski – Wiceprezes

Stanisław Smater – Wiceprezes

Monika Katarzyna Tkaczyk – Skarbnik

Sebastian Grzegorz Zdanowicz – Sekretarz

Arkadiusz Marcin Czyżewski – Członek Zarządu

Krzysztof Kalinowski – Członek Zarządu

Wojciech Łukasz Malczyk – Członek Zarządu

Antoni Janusz Piechoski – Członek Zarządu

Arkadiusz Bogdan Śliwa – Członek Zarządu

Bogdan Jacek Świątek-Górski – Członek Zarządu

Marcin Uchman – Członek Zarządu

Hanna Wocial – Członek Zarządu

Grzegorz Zieliński – Członek Zarządu

Karol Chróścik – Prezes Zarządu

Piotr Rawski – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Smater – Wiceprezes Zarządu

Renata Karpińska – Członek Zarządu

Grzegorz Zieliński – Członek Zarządu

Andrzej Górski – Członek Zarządu

Janusz Wieczorek – Członek Zarządu

Wanda Zdanowicz – Członek Zarządu

Sławomir Miąskiewicz – Członek Zarządu

Robert Grubek – Członek Zarządu

Anna Kossakowska – Członek Zarządu

Arkadiusz Myka – Członek Zarządu

Urszula Grażyna Kraszewska – Członek Zarządu

Tomasz Czerwiński

Rafał Kończyk

Anna Rosa (do 28.11.2011 r. )

Stanisław Smater

Andrzej Gawłowski (do 24.05.2011 r.)

Jacek Sadoch

Halina Przedlacka

Janusz Wieczorek

Wanda Zdanowicz

Zbigniew Grzegorz Marusa (od 24.09.2009 r.  do 24.05.2011 r.)

Radosław Legat

Puniewska Urszula (do 28.11.2011 r.)

Sławomir Miąskiewicz (od  24.09.2009 r.)

Artur Złotowski

Piotr Rawski (do 24.09.2009 r.)

Barbara Wojdyga (od  24.05.2011 r.)

Karol Chróścik (od  24.05.2011 r.)

Marcin Pawłowski (od 28.11.2011 r.)

Andrzej Górski (od 28.11.2011 r.)

Sylwia Wąsak (do 24.09.2009 r.)

Rada

Lp. Podmiot wybrany / Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowana instytucja Sektor
1 Dariusz Jaszczuk Przewodniczący Gmina Mrozy Burmistrz Miasta Mrozy

 

Publiczny
2 Mirosław Siwik Wiceprzewodniczący Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie

 

Publiczny
3 Kinga Sosińska Sekretarz Gmina Stanisławów

Wójt Gminy Stanisławów

Publiczny
4  

Leszek Dąbrowski

Członek Rady Mieszkaniec Gminy Siennica Społeczny
5 Wiesław Świątek Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Latowicz

 

Publiczny
6 Andrzej Abramowski Członek Rady Rolnik

 

Gospodarczy
7 Patryk Prasuła Członek Rady Przedsiębiorca

 

Gospodarczy
8 Dariusz Gryz Członek Rady Przedsiębiorca

 

Gospodarczy
9 Bożena Zawadzka Członek Rady Przedsiębiorca

 

Gospodarczy
10 Sławomir Sobiepanek Członek Rady Przedsiębiorca

 

Gospodarczy
11 Lucyna Bajszczak Członek Rady Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice

 

Społeczny
12 Arkadiusz Beruda Członek Rady Mieszkaniec Miasta Sulejówek

 

Społeczny
13 Anetta Bodecka Członek Rady Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej

 

Społeczny
14 Kamil Konca Członek Rady OSP Jędrzejów Nowy

 

Społeczny
Lp. Podmiot wybrany / Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowana instytucja Sektor
1 Dariusz Jaszczuk Przewodniczący Gmina Mrozy Burmistrz Miasta Mrozy Publiczny
2 Anna Górska

 

Wiceprzewodnicząca Mieszkaniec Gminy Halinów Społeczny
3 Kinga Sosińska Sekretarz Gmina Stanisławów

Wójt Gminy Stanisławów

Publiczny
4 Mirosław Siwik

 

Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Publiczny
5 Wiesław Świątek

 

Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Latowicz Publiczny
6 Andrzej Abramowski

 

Członek Rady Rolnik Gospodarczy
7 Zbigniew Nowosielski

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
8 Piotr Parasiewicz

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
9 Bożena Zawadzka

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
10 Ewelina Pisarczyk Członek Rady Przedsiębiorca – Majster – Pol Kosińscy Sp. J. Gospodarczy
11 Lucyna Bajszczak Członek Rady Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Społeczny
12 Arkadiusz Beruda

 

Członek Rady Mieszkaniec Miasta Sulejówek Społeczny
13 Anetta Bodecka Członek Rady Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej Społeczny
14 Kamil Konca Członek Rady Stowarzyszenie „Jędrek” Społeczny
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowana Instytucja Sektor
1. Dariusz Jaszczuk Przewodniczący Gmina Mrozy –

Burmistrz Miasta Mrozy

Publiczny
2. Anna Górska Wiceprzewodnicząca Społeczny
3. Adam Sulewski Sekretarz Gmina Stanisławów – Wójt Gminy Stanisławów Publiczny
4. Lucyna Bajszczak Członek Rady Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Społeczny
5. Mirosław Siwik Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Publiczny
6. Anetta Bodecka Członek Rady Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej Społeczny
7. Bożena Dorota Zawadzka Członek Rady Gospodarczy
8. Kamil Konca Członek Rady Stowarzyszenie „Jędrek” Społeczny
9. Andrzej Abramowski Członek Rady Rolnik Gospodarczy
10. Zbigniew Piłatkowski Członek Rady Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Publiczny
11. Piotr Parasiewicz Członek Rady Gospodarczy
12. Zbigniew Nowosielski Członek Rady Gospodarczy
13. Arkadiusz Beruda Członek Rady Społeczny
14. Ewelina Pisarczyk Członek Rady Majster-Pol Kosińscy Sp. J. Gospodarczy
Lp. Podmiot wybrany / Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowana instytucja Sektor
1 Dariusz Jaszczuk Przewodniczący Gmina Mrozy Burmistrz Miasta Mrozy Publiczny
2 Anna Górska

 

Wiceprzewodnicząca Mieszkaniec Gminy Halinów Społeczny
3 Kinga Sosińska Sekretarz Gmina Stanisławów

Wójt Gminy Stanisławów

Publiczny
4 Mirosław Siwik

 

Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Publiczny
5 Wiesław Świątek

 

Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Latowicz Publiczny
6 Andrzej Abramowski

 

Członek Rady Rolnik Gospodarczy
7 Zbigniew Nowosielski

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
8 Piotr Parasiewicz

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
9 Bożena Zawadzka

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
10 Ewelina Pisarczyk Członek Rady Przedsiębiorca – Majster – Pol Kosińscy Sp. J. Gospodarczy
11 Lucyna Bajszczak Członek Rady Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Społeczny
12 Arkadiusz Beruda

 

Członek Rady Mieszkaniec Miasta Sulejówek Społeczny
13 Anetta Bodecka Członek Rady Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej Społeczny
14 Kamil Konca Członek Rady Stowarzyszenie „Jędrek” Społeczny
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowana Instytucja Sektor
1. Dariusz Jaszczuk Przewodniczący Gmina Mrozy –

Burmistrz Miasta Mrozy

Publiczny
2. Anna Górska Wiceprzewodnicząca Społeczny
3. Adam Sulewski Sekretarz Gmina Stanisławów – Wójt Gminy Stanisławów Publiczny
4. Lucyna Bajszczak Członek Rady Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Społeczny
5. Mirosław Siwik Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Publiczny
6. Anetta Bodecka Członek Rady Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej Społeczny
7. Bożena Dorota Zawadzka Członek Rady Gospodarczy
8. Kamil Konca Członek Rady Stowarzyszenie „Jędrek” Społeczny
9. Andrzej Abramowski Członek Rady Rolnik Gospodarczy
10. Zbigniew Piłatkowski Członek Rady Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Publiczny
11. Piotr Parasiewicz Członek Rady Gospodarczy
12. Zbigniew Nowosielski Członek Rady Gospodarczy
13. Arkadiusz Beruda Członek Rady Społeczny
14. Ewelina Pisarczyk Członek Rady Majster-Pol Kosińscy Sp. J. Gospodarczy
Lp. Podmiot wybrany / Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowana instytucja Sektor
1 Dariusz Jaszczuk Przewodniczący Gmina Mrozy Burmistrz Miasta Mrozy Publiczny
2 Anna Górska

 

Wiceprzewodnicząca Mieszkaniec Gminy Halinów Społeczny
3 Kinga Sosińska Sekretarz Gmina Stanisławów

Wójt Gminy Stanisławów

Publiczny
4 Mirosław Siwik

 

Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Publiczny
5 Wiesław Świątek

 

Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Latowicz Publiczny
6 Andrzej Abramowski

 

Członek Rady Rolnik Gospodarczy
7 Zbigniew Nowosielski

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
8 Piotr Parasiewicz

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
9 Bożena Zawadzka

 

Członek Rady Przedsiębiorca Gospodarczy
10 Ewelina Pisarczyk Członek Rady Przedsiębiorca – Majster – Pol Kosińscy Sp. J. Gospodarczy
11 Lucyna Bajszczak Członek Rady Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Społeczny
12 Arkadiusz Beruda

 

Członek Rady Mieszkaniec Miasta Sulejówek Społeczny
13 Anetta Bodecka Członek Rady Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej Społeczny
14 Kamil Konca Członek Rady Stowarzyszenie „Jędrek” Społeczny
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowana Instytucja Sektor
1. Dariusz Jaszczuk Przewodniczący Gmina Mrozy –

Burmistrz Miasta Mrozy

Publiczny
2. Anna Górska Wiceprzewodnicząca Społeczny
3. Adam Sulewski Sekretarz Gmina Stanisławów – Wójt Gminy Stanisławów Publiczny
4. Lucyna Bajszczak Członek Rady Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Społeczny
5. Mirosław Siwik Członek Rady Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Publiczny
6. Anetta Bodecka Członek Rady Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej Społeczny
7. Bożena Dorota Zawadzka Członek Rady Gospodarczy
8. Kamil Konca Członek Rady Stowarzyszenie „Jędrek” Społeczny
9. Andrzej Abramowski Członek Rady Rolnik Gospodarczy
10. Zbigniew Piłatkowski Członek Rady Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Publiczny
11. Piotr Parasiewicz Członek Rady Gospodarczy
12. Zbigniew Nowosielski Członek Rady Gospodarczy
13. Arkadiusz Beruda Członek Rady Społeczny
14. Ewelina Pisarczyk Członek Rady Majster-Pol Kosińscy Sp. J. Gospodarczy

Komisja Rewizyjna

Marcin Sawicki – Przewodniczący

Andrzej Marek Gawłowski – Wiceprzewodniczący

Tadeusz Gałązka – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Niedźwiedzki – Członek Komisji Rewizyjnej

Janusz Jacek Wieczorek – Członek Komisji Rewizyjnej

Marcin Sawicki – Przewodniczący

Andrzej Marek Gawłowski – Wiceprzewodniczący

Wincenty Jan Bartnicki – Członek Komisji Rewizyjnej

Janusz Jacek Wieczorek – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Niedźwiedzki – Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Gawłowski – Przewodniczący
Wincenty Bartnicki – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Kalinowski
Zbigniew Grzegorz Marusa
Magdalena Ostrowska – Przewodnicząca
Wincenty Bartnicki – Wiceprzewodniczący
Andrzej Gawłowski (od 24.05.2011 r.)
Jerzy Sekular
Renata Słowik
Edward Zagańczyk

Walne zebrania

Protokół z walnego zebrania 20 czerwca 2016 r.

Uchwały do protokołu z 20 czerwca 2016 r.

Władze Stowarzyszenia