Aktualności

Szkolenie 5.09.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
  2. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie odbędzie się 05 września 2018 roku tj. środa godz. 9.00 Miejsce szkolenia:  Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej Tuwima 2a, lok. U-3, 05-300 Mińsk Mazowiecki.Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie 5.09.2018 r.