Aktualności

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna procedurę aktualizacji   Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD ZM, organy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy obszaru na terenie którego realizowana jest LSR. Wnioski należy zgłaszać na formularzu – dostępnym na stronie internetowej. Formularze ze zgłoszonymi propozycjami zmian zapisów w LSR można składać osobiście w biurze LGD ZM, drogą mailową na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub przesłać na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lokal U3, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w terminach podanych poniżej, na spotkaniach zostaną wypracowane wnioski do aktualizacji LSR w tym diagnozy obszaru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania- adres
1 25 stycznia 2020r. godz. 900 OSP Grzebowilk, Grzebowilk ul. Mazowiecka 11, 05-332 Siennica
2 3 luty 2020r. godz. 1100 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki
3 10 luty 2020r. godz. 1100 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
4 17 luty 2020r. godz. 1100 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
5 28 luty godz. 1100 Dom Weselny „Esta” ul. Przemysłowa 8,       05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w procedurę aktualizacji LSR.

Formularz wniosku do aktualizacji LSR

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej