Aktualności

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD ZM

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna procedurę aktualizacji   Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD ZM, organy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy obszaru na terenie którego realizowana jest LSR. Wnioski należy zgłaszać na formularzu – dostępnym na stronie internetowej. Formularze ze zgłoszonymi propozycjami zmian zapisów w LSR można składać drogą mailową na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub przesłać na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lokal U3, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w terminach podanych poniżej, na spotkaniach zostaną wypracowane wnioski do aktualizacji LSR w tym diagnozy obszaru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania- adres
1 28 marca 2019r. godz. 1600 Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

ul. Latowicka 9; 05-332 Siennica

3 9 kwietnia 2019r. godz. 1800 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
3 13 kwietnia 2019r. godz. 1000 OSP Dębe Wielkie ul. Strażacka 1 05-311 Dębe Wielkie
4 7 maja 2019r. godz. 1100 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki
5 17 maja 2019r.godz. 1300 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

FORMULARZ WNIOSKU

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w procedurę aktualizacji LSR.

 

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD ZM