Aktualności

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Wszyscy Beneficjenci korzystający z pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zobowiązani są do złożenia po zakończeniu realizacji operacji (tj. po otrzymaniu płatnośći końcowej) Ankiety monitorującej postęp realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wypełnioną i podpisaną ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok.U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

 

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR