Aktualności

Budżet Obywatelski Mazowsza (BOM) edycja 2022 r.

W dniu 8 lutego b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zmianie harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) edycja 2022 r. i wydłużeniu terminu naboru projektów do 27 lutego 2022 r.

W załączeniu przesyłamy Państwu zaktualizowane materiały (banery) i zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronach www bądź portalu społecznościowym.

Nowy harmonogram BOM wygląda następująco:

  • od 1 do 27 lutego 2022 r. – nabór projektów
  • od 28 lutego do 8 kwietnia 2022 r. – ocena projektów
  • do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
  • do 24 maja 2022 r. -ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
  • od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie
  • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Więcej informacji na stronie BOM: https://bom.mazovia.pl/

Budżet Obywatelski Mazowsza (BOM) edycja 2022 r.