Aktualności

Darowizna

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej niniejszym informuje, że otrzymała darowiznę w wysokości 35 000 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych ) od Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na podstawie umowy darowizny z dnia 10.10.2019r. z przeznaczeniem na działania statutowe. Skan umowy w załączeniu.

umowa darowizny Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim img-200724091539

 

Darowizna