Aktualności

,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” – relacja z wyjazdu

W dniach 18-20.10.2023 r. grupa 40 osób odbyła wizytę studyjną pt. ,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” na teren działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Grupę docelową tworzyli lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń z obszaru LGD Ziemi Mińskiej, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie LSR, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD, a także przedstawiciele Partnera – Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z realizacją projektów w ramach PROW 2014-2020 na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz plany realizacji PROW 2021-2027. Po czym wzięli udział w dyskusji porównując działania na terenie powiatu Mińskiego. Następnie została zrealizowana wizyta w Winnicy „Nad Źródłem” w Szerzawach, gm. Pawłów, która powstała w 2010 r. ze środków PROW 2007-2013, a w ramach wdrażania LSR 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na swój dalszy rozwój. Grupa zapoznała się z tajemnicą powstania wina, poszerzyła wiedzę na temat prowadzonej działalności i sposobu pozyskiwania funduszy po czym nastąpiła degustacja swojskich potraw.

Drugiego dnia odbyła się Wizyta na Świętym Krzyżu gdzie, uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektem dofinansowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz wysłuchali wykładu pt: Działalność kulturalna, a pozyskiwanie funduszy europejskich. Kolejna wizyta została zrealizowana w gospodarstwie B&B Bronkowice – beneficjent (premia) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Członkowie LGD zobaczyli czym zajmuję się gospodarstwo, czyli promocją i wykorzystaniem produktów lokalnych, poznali źródła finansowania działalności oraz poznali sposoby działania – wykorzystania produktów lokalnych, aktywizacji społeczeństwa oraz wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Grupa podczas wykładu pozyskała także cenne informacje nt. wykorzystania środków w ramach LSR na terenie LGD w tym gminy Iwaniska.

Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego na teren Województwa Świętokrzyskiego była Wizyta w Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi , który został zaprojektowany w ramach Pilotażowego Programu Leader+, a następnie zbudowany przez Gminę Nowa Słupia ze środków RPO Woj. Świętokrzyskiego. Gminny Ośrodek Kultury zarządzający placówką korzystał ze wsparcia Lokalnej Grupy Działania.

Dzięki  wizycie studyjnej pt. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” uczestnicy nabyli wiedzę na temat pozyskiwania funduszy, została pobudzona ich aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Wyjazd z pewnością przyczyni się do przeniesienia poznanych dobrych praktyk na teren działania LGD ZM oraz zapoczątkowanie współpracy międzyregionalnej.

 

 

,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” – relacja z wyjazdu