Aktualności

Gminny Turniej Turystyczno – Krajoznawczy dla dzieci i młodzieży

12 czerwca 2019 r. odbył się Gminny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży w Siennicy. LGD Ziemi Mińskiej chętnie wsparła wydarzenia promujące turystykę na obszarze wdrażania LSR wśród dzieci i młodzieży.

Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn. Każda z drużyn miała za zadanie odpowiedzieć na liczne pytania krajoznawcze, opowiedzieć o osobliwości Ziemi Mińskiej.

W tegorocznym turniej przyznano trzy I miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienie.

Celem corocznie organizowanego turnieju jest:

  1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;
  2. promowanie szlaków turystycznych w powiecie mińskim ;
  3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
  4. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
  5. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
  6. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej

         

Gminny Turniej Turystyczno – Krajoznawczy dla dzieci i młodzieży