Aktualności

Zapytanie o cenę na opracowanie raportu z ewaluacji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zwraca się z zapytaniem o cenę przedmiotu zamówienia: wykonanie ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Ziemi Mińskiej. Szczegółowe zapytanie oraz załączniki poniżej:

Zapytanie o cenę na opracowanie raportu z ewaluacji

  1. Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
  3. Oświadczenie o dysponowaniu zespołem eksperckim
  4. Formularz oferty
  5. Podręcznik monitoringu i ewaluacji LSR
Zapytanie o cenę na opracowanie raportu z ewaluacji