Aktualności

IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Na terenie powiatu mińskiego od 2014 r. organizowane jest wielkie wydarzenie jakim jest konferencja pszczelarska.  Gromadzi ona włodarzy gmin, przedsiębiorców, rolników oraz przede wszystkim pszczelarzy. Każdego roku poruszany jest ważny aspekt dotyczący pszczelarzy i ich działalności jak też promocji powiatu, terenu LSR oraz współpracy miedzy podmiotami. Podczas konferencji tegorocznej, która odbyła się 3 marca 2018 r. hasłem przewodnim było ” Poznajmy delikatny organizm pszczoły miodnej”. Konferencja była doskonałą okazją do spotkania mieszkańców  objętych LSR LGD Ziemi Mińskiej. LGD Ziemi Mińskiej podczas konferencji promowało Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz działanie LEADER. LGD Ziemi Mińskiej reprezentował sam Prezes Zarządu Piotr Rawski. Udzielał on informacji na temat  możliwości uzyskania pomocy na działania LEADER. Było obecnych także wielu innych przedstawicieli LGD min. członkowie zarządu i rady, którzy również aktywnie promowali działalność LGD. Ponadto podczas wydarzenia dzięki wydawnictwu, które przedstawia zrealizowane projekty za pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej, promowany był dotychczasowy dorobek w ramach poprzedniej perspektywy finansowej PROW 2007-2013. Była to nie tylko okazja do zaprezentowania osiągnięć z poprzedniego okresu programowego lecz możliwość przybliżenia nowych możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych z programu LEADER na lata 2014-2020 mieszkańcom terenu LSR.
        

IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim