Aktualności

Komunikat

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Ziemi Mińskiej wpłynęło 6 ofert w załączeniu wyniki oceny ofert.

Ewaluacja wyniki oceny ofert

Komunikat