KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 października 2016 r. zakończył się nabór Nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Temat: Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”
Zakres: odpowiadający
 § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. –Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Rada LGD Ziemi Mińskiej rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po zakończeniu procedury zostaną opublikowane listy zarówno operacji wybranych do dofinansowania jak i niewybranych do dofinansowania.

KOMUNIKAT