KOMUNIKAT NABÓR 6/2017 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 22 listopada 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 6/2017 – wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informuję, że w odpowiedzi na w/w ogłoszenie o naborze do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

KOMUNIKAT NABÓR 6/2017 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą