KOMUNIKAT – NABÓR 8/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 22 listopada 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 8/2017 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych  

1 360 576,64 zł.

 

7

 

1 273 354,05 zł

 

W dniu 23 listopada 2017r. Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 10 grudnia 2017r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

KOMUNIKAT – NABÓR 8/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych