Aktualności

Konkurs kulinarny „Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu turystycznego”

W ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną” realizowanego w ramach poddziałania 19.3„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej pod patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim oraz Stowarzyszenia „Wrzosowianie”, ogłasza konkurs pt. „Dziedzictwo kulinarne szansa na rozwój produktu turystycznwego”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach.

  1. Barszcz regionalny, dania główne
  2. Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp.
  3. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
  4. Desery (ciasta i desery)

Za zajęcie I,II i III miejsca w każdej z kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik otrzyma również drobny upominek. Podczas wydarzenia przewidziane są występy artystyczne oraz catering.

W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy z terenu LGD Ziemi Mińskiej. Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegóły zawiera regulamin.

karta zgłoszeniowa

regulamin kulinarny

konkurs kulinarny plakat 

 

 

Konkurs kulinarny „Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu turystycznego”