Aktualności

Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2017”

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójtem Gminy Cegłów konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2017”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach: I. barszcz regionalny, dania główne, II. wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp. oraz III. napoje i desery. Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy pełnoletni mieszkańcy obszaru LSR Ziemi Mińskiej. Szczegóły zawiera regulamin.

regulamin kulinarny 2017 

Karta zgłoszeniowa – konkurs kulinarny 2017

Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2017”