Aktualności

Korowód kolędowy 2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Gminą Mrozy organizuje  konkurs pod nazwą „Korowód Kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

Konkurs będzie doskonałą okazją do prezentacji działających na terenie poszczególnych gmin zespołów muzycznych, artystycznych, kółek zainteresowań oraz amatorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 r. w biurze LGD Ziemi Mińskiej lub pod adresem e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl 
Konkurs odbędzie się dnia 8.12.2017 r. (piątek) w sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, ul. Licealna 3, 05-320 Mrozy, od godz. 1200.

Uczestnikami konkursu mogą być grupy z obszaru LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ),składające się z maksymalnie 10 osób.

Nagrody  w postaci bonów pieniężnych zostaną przyznane  za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek.

W trakcie konkursu planowany jest catering.

Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin.

2017 Regulamin konkursu na korowód kolędowy

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 2017

Korowód kolędowy 2017