Aktualności

Kurs podstaw rachunkowości

LGD ogłasza rekrutację dla mieszkańców powiatu mińskiego na kurs podstaw rachunkowości  Kursy są bezpłatne – Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy- w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji” – LARK.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2021.

Kurs podstaw rachunkowości