Aktualności

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”

Cel główny: Integracja międzypokoleniowa oraz wymiana dobrych
praktyk w zakresie kultury, edukacji i włączenia społecznego poprzez
realizację międzynarodowego projektu partnerskiego.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”