Aktualności

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej). Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Na propozycje zmian czekamy od 2 do 19 września 2016 r. do godz. 8:30. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Warszawska 68, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru w sprawie prezentacji projektu zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru odbędzie się 7 września w biurze LGD w godzinach 10.00-12.00.

Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

Załączniki

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach zakresów:

Wzmocnienie kapitału społecznego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 2 lit a i d Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 2 lit b i d Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Rozwijanie działalności gospodarczej – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 2 lit c i d  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 3 lit b i c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Zachowania dziedzictwa lokalnego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które gwarantują  spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Related Posts