Aktualności

„Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

W dniach 2-4 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie LGD Forum Powiatu Garwolińskiego zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy do Augustowa pt. „Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno – szkoleniowym wzięło udział 30 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiciele Partnerów – LGD Ziemi Mińskiej. Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej https://lgd-garwolin.pl/

Pierwszego dnia w hotelu powitali nas przedstawiciele LGD Kanał Augustowski, na wstępie głos zabrał Wiceprezes LGD Forum Powiatu Garwolińskiego Tomasz Połoczański, powiedział kilka słów o realizowanym projekcie „Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”, że „Operacja Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”,  następnie rozpoczęliśmy szkolenie nt.

  • Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Drugi dzień zaczęliśmy od prezentacji działalności LGD Kanał Augustowski.

Przedstawione zostały główne działania zaplanowane do realizacji w ramach strategii aktywizacji mieszkańców i wsparcia przedsiębiorców, oraz zasady funkcjonowania LGD w Kanał Augustowski. Działanie LGD z Augustowa jest o tyle ciekawe, że nie postradają oni funduszy z PROW, dysponują tylko EFRR, EFS co nie przeszkadza im w tym by realizować \ działania na rzecz lokalnej społeczności.  Następnie odbyło się spotkanie z władzami terytoriów wchodzących w skład LGD Kanał Augustowski, przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego.

Kolejnym punktem programu były wizyty studyjne w miejscach które skorzystały z dofinansowań za pośrednictwem LGD Kanał Augustowski oraz miejscach, które są ważne dla rozwoju lokalnego.

Odwiedziliśmy Muzeum Kanału Augustowskiego, które zostało dofinansowane z EFRR za pośrednictwem LGD Kanał Augustowski, mieliśmy okazję też odwiedzić miejscowość Raczki i Dowspuda Pałąc Ludwika Paca ( które to skorzystały ze środków z PROW)

Tego dnia przedstawiciele LGD Kanał Augustowski spotkali się z nami popołudniem by przybliżyć tematy związane z

– rolą produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD

– zrealizowane projekty dobre praktyki i wyzwania  w perspektywie wielofunduszowej.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej odwiedziliśmy Centrum Kultury i Bibliotekę gminy Augustów w Żarnowie gdzie odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Było to ciekawe doświadczenie dla uczestników.

Później miało miejsce krótkie szkolenie nt. wykorzystania potencjału regionu w turystyce, przedstawiono produkty lokalne na ziemiach augustowskich augustowska Jagodzianka, Miodosytnia, Lawendowy Staw,  Augustowska Palarnia Kawy La Kafo.

Wizyta studyjna zakończyła się wspólnym obiadem przygotowanym przez Panie z lokalnych KGW, bazującym na daniach lokalnych min kartacze, babka ziemniaczana czy soczewiaki.

Podczas wyjazdu studyjnego przedstawiciele mazowieckich LGD mieli okazję zobaczyć jak promuje się turystykę i wspiera obszary wiejskie na terenie Podlasia na przykładzie LGD kanał Augustowski, jak wykorzystywane są środki pochodzące z wielofunduszowych LSR. Było mnóstwo okazji do wymiany doświadczeń z władzami lokalnymi oraz przedstawicielami LGD jak i lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki organizacji wyjazdu studyjnego jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia, nawiązaliśmy kontakty międzyregionalne, zainspirowaliśmy się wielofunduszowością – mamy nadzieję ze w kolejnej perspektywie finansowej również w województwie mazowieckim będzie możliwa realizacja wielofunduszowych LSR. Planujemy też dalszą współpracę miedzy LGD partnerskimi – LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Ziemi Mińskiej oraz LGD Kanał Augustowski.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

„Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”