Nabór 3/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwijanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiRozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 3/2021

Załącznik nr 1 – Wskaźniki – rozwijanie działalności goswpodarczej

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 3/2021

Załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Nabór 3/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej