Nabór 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 2/2021

Załącznik nr 3 Uzasadnienie do kryteriów – podejmowanie działalności gospodarczej

 

Nabór 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej