Nabór 5/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze 5/2017 trwającym od 30 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 do godz. 15.00 do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

Nabór 5/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych