Nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

 

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Rozwijanie działalności gospodarczej 1.785.720,03 zł 16     2 675 591,00   zł

 

Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 30 września 2019r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej